Мога ли да предоставям различен размер ваучери за храна на служителите си?

Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление. Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки за служителите и работодателя в рамер до 200 лева месечно на служител.