• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Мога ли да заменя ваучерите срещу пари в брой?

Не. Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой.