Как да разбера дали мобилният ми телефон поддържа онлайн плащания?

Тази информация може да бъде открита на сайта на платформите за мобилни плащания:
Google Pay: https://support.google.com/pay/answer/7643995 
Apple Pay: https://support.apple.com/bg-bg/HT208531
Важно: за да използвате безконтактни плащания уверете се, че NFC функцията на телефона ви е включена.