Как да разбера дали мобилният ми телефон поддържа онлайн плащания?

Тази информация може да бъде открита на сайта на платформите за мобилни плащания:

Важно: за да използвате безконтактни плащания уверете се, че NFC функцията на телефона ви е включена.