Какво трябва да направя преди да поръчам ваучери за храна?

  1. Определете месечната стойност на ваучерите за храна Pluxee, които искате да предоставяте на Вашите служители.
  2. Изберете и комбинирайте номинални стойности на ваучерите. Можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка поръчка на ваучери.
  3. Определете начина на опаковане на ваучерите за храна – по 100 купюри или според специфичните нужди на компанията Ви. Опакованите според Вашето желание ваучери се пакетират в защитени пликове и се доставят лично до посоченото от Вас лице от специализирани куриери.
  4. Определете точките за доставка на ваучерите за храна. Ние можем да ги доставим до всяка една точка в страната, където Вашата компания има представителство.