Как става поръчката на карти и зареждането на електронните ваучери?

След като имате подписан договор с Плъкси България за предоставяне на електронни ваучери за храна, ще Ви бъде даден достъп до Портала за поръчка и презареждане на карти cards.pluxee.bg. Акаунтът ще бъде свързан с мейла на лицето, което администрира услугата от името на компанията и е посочен в договора Ви с нас. 

В платформата можете да въвеждате адреси за доставка, да правите импорт на списък със служители (с excel файл), да поръчате карти за екипа си, които ежемесечно да зареждате със суми, да правите справки за поръчките си до сега, както и да имате достъп до всички генерирани в процеса финансови документи. При подаване на поръчка със суми за зареждане по картите на служителите, се генерира проформа-фактура. След заплащане на проформа-фактурата и обработка на поръчката се генерира фактура-оригинал.

Ако във Вашата фирма постъпи нов служител, можете ръчно да го добавите към списъка със служители. Ако служител напусне, можете да го деактивирате, така че той да не се показва в списъка с активни служители, който се зарежда при нова поръчка. Системата позволява гъвкаво въвеждане на различни месечни суми за служители, които получават от Вас ваучери за храна на база отработен ден/ брой часове, като сумата може да не бъде кръгла, а да бъде например 165.85 лв.