Какъв е процесът за осребряване на ваучерите Подарък PASS и Flexi PASS?

Содексо гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

Необходимо е да:

  • Поставите датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер;
  • Попълните прилежно представената Ви от Содексо България разписка за
    осребряване (и печат);
  • Донесете ваучерите на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или по куриер.

Ваучерите Подарък PASS и Flexi PASS са за еднократна употреба. След получаването им
Содексо извършва следните операции с тях:

  • Анулира приетите ваучери като отстранява техните холограми;
  • Проверява защитните елементи на всеки ваучер;
  • Прочита бар-код информацията на всеки ваучер;
  • Прави насрещна проверка на данните, описаните в разписката от търговеца, и данните от машинното прочитане на ваучерите;
  • Архивира и унищожава ваучерите;

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Подарък PASS и/или Flexi PASS. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

Содексо автоматично прихваща комисионата за извършената услуга от номинала на ваучерите, предоставени за осребряване, и заплаща сумата, равностойна на разликата.