Необходимо ли е споразумение за обработване на лични данни за предоставяне на виртуална карта за подарък Pluxee?

Не. При администрирането на виртуалните карти за подарък, Pluxee и издателят на картата не обработват данни от името на клиента, а ги събират и обработват като независими администратори – доставчици на услуги, за целите на издаването и администрирането на картите. Поради това споразумение за обработване на данни по смисъла на ОРЗД не е необходимо.