Защо Pluxee иска датата на раждане и държавата ми на пребиваване по време на процеса на регистрация на картата за подарък Pluxee?

Искаме датата на раждане, за да потвърдим, че картата ще се използва от пълнолетно лице.

Причината да искаме информация за държавата, в която пребивавате, е за да проверим дали отговаряте на изискването картите да бъдат издавани на български граждани или на лица, пребиваващи на територията на Р. България.