Какъв е процесът за осребряване на ваучерите за храна Pluxee?

Pluxee гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.  
Необходимо е да:

  • Поставите датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер за храна.
  • Попълните прилежно представената Ви от Pluxee Bulgaria разписка за осребряване.
  • Донесете ваучерите за храна Pluxee на гишето на Pluxee всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за храна Pluxee са за еднократна употреба. След получаването им Pluxee извършва следните операции с тях: 

  • Анулира приетите ваучери Pluxee 
  • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер 
  • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Pluxee 
  • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер 
  • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него 

След приключване на тези операции Pluxee Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Pluxee. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента. След заплащане на стойността на услугата, Pluxee Ви превежда стойността на ваучерите предоставени за осребряване по посочената от Вас в договора банкова сметка.