Как ще получа парите си, колко бързо, в какъв срок?

Вие ще получите парите си директно от обслужващата Ви банка или финансова институция, която ви е предоставила POS и съответно правото да приемате карти с цел извършване на операции по продажба на стоки и услуги, съгласно условията на договора с тази банка или финансова институция.