Може ли мой служител да предостави данни за дигиталната си карта на друго лице?

Не, според Общите условия за ползване на виртуална карта Pluxee ползвателят е длъжен да не разкрива данни от картата на трети лица, с цел избягване на неоторизирани операции.