Каква е валидността на ваучерите?

Ваучерите могат да бъдат използвани до срока на валидност, посочен в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери.