Освободени ли са от данъци и такси ваучерите за храна по наредба 11?

Да, ваучерите по Наредба 11 са освободени от данъци и такси.