Трапеза PASS по наредба 11

Трапеза PASS по наредба 11 е за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Поръчайте онлайн

Трапеза PASS по наредба 11

Мотивирате служителите си и им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа

100%

Освободени от данъци и такси

7900

Партньорски обекта

100%

Гаранитирано осребряване

Трапеза PASS по нар. 11

 • Трапеза PASS по наредба 11 са за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.


 • Освен незабавно измеримите преимущества, които носи внедряването на ваучерна система за храна, тя Ви помага и в изпълнението на по-трудно измерими цели като мотивация на служителите и привличане и задържане на най-добрите кадри на пазара.


 • Предоставяйки ваучери за храна, Вие давате възможност за избор при ползване на безплатна храна според индивидуалните вкусове и нужди на всеки служител. По този начин Вие не само ги мотивирате, а им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.


Как да поръчате?

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 1

Онлайн поръчка

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Предимства за работодатели

 • Трапеза Pass е ефективна система за управление на безплатната храна: Ваучерите по Наредба № 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки в пълния размер, в който се предоставят, a Вие сами може да определите хранителните продукти и/или напитки, които могат да се закупят от служителите чрез ваучерите за храна по Наредба 11.


 • Сами определяте обема и номиналната стойност на предоставените ваучери както и честотата на поръчките.


 • Внедряването на ваучерите за храна Трапеза Pass не изисква материални и човешки инвестиции.


 • Ваучерите съдържат защити, съизмерими с тези на банкнотите, и срок на валидност, за да се избегнат евентуални злоупотреби.


Често задавани въпроси

Предимства за служителите

 • Избирате свободно Вашето меню в разнообразната ни търговска мрежа от магазини за хранителни стоки, вериги супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене, кетъринг и много други.


 • Трапеза Pass Ви предоставя разбообразни възможности за хранене на работното място и извън него и дава възможност сами да съставите своето дневно меню, като закупувате храната, която желаете.


 • Лесно и удобно: Избирате търговския обект, решавате какви хранителни продукти или готови храни да закупите и заплащате на касата с Вашите ваучери. Ако сумата на покупката е по-голяма от номинала на ваучерите, можете да доплатите в лева.


Често задавани въпроси

Предимства за Партньорите

 • Ваучерите за храна Трапеза Pass всеки месец достигат до стотици хиляди служители. Вие може не само да ги привлечете за нови клиенти, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях.


 • Допълнителен източник на средства: Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.


 • Допълнителна популярност на търговските Ви обекти - всеки един от получателите на Трапеза Pass може да види на нашия сайт къде може да ги използва.


 • Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с тези на на банкнотите.


 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучерите.


Често задавани въпроси

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700