Трапеза PASS по наредба 11

Ваучерите за храна по наредба 11 Трапеза PASS са за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Заявете оферта
Ваучери за храна по наредба 11 - Образец

Трапеза PASS по наредба 11

Мотивирате служителите си и им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.

100%

Освободени от данъци и такси

10 000

Партньорски обекта

100%

Гаранитирано осребряване

Трапеза PASS по нар. 11

 • Трапеза PASS по наредба 11 са за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.


 • Освен незабавно измеримите преимущества, които носи внедряването на ваучерна система за храна, тя Ви помага и в изпълнението на по-трудно измерими цели като мотивация на служителите и привличане и задържане на най-добрите кадри на пазара.


 • Предоставяйки ваучери за храна, Вие давате възможност за избор при ползване на безплатна храна според индивидуалните вкусове и нужди на всеки служител. По този начин Вие не само ги мотивирате, а им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.


Как да поръчате?

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 1

Онлайн поръчка

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Предимства за работодатели

 • Трапеза Pass е ефективна система за управление на безплатната храна: Ваучерите за храна по Наредба № 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки в пълния размер, в който се предоставят, a Вие сами може да определите хранителните продукти и/или напитки, които могат да се закупят от служителите чрез ваучерите за храна по Наредба 11.


 • Сами определяте обема и номиналната стойност на предоставените ваучери както и честотата на поръчките.


 • Внедряването на ваучерите за храна Трапеза Pass не изисква материални и човешки инвестиции.


 • Ваучерите съдържат защити, съизмерими с тези на банкнотите, и срок на валидност, за да се избегнат евентуални злоупотреби.


Често задавани въпроси

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Според Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) всички организации, които отговарят на един от следните критерии са длъжни да предоставят безплатна храна на своите служители.

При въздействие на един от посочените в чл. 2, ал. 1, т. 6 елементи над установените норми (експозицията на канцерогени, мутагени, прах, тежки метали, органични разтворители, други химически агенти или шум).

При специфична организация на труда – за такова може да се приеме всяко място, предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд и естеството на работа налага установяване на непрекъснат трудов процес.

При “отдалечени обекти” – такива могат да се считат тези работни обекти, които са отдалечени така, че работещите нямат достъп до заведение за обществено хранене или обект за търговия с храни на достъпни цени през определеното за тази цел време.

При спазване на условията на чл. 285 от КТ може да бъде предоставяна храна и под формата на ваучери за храна по Наредба 11.

1) Определете месечната стойност на ваучерите Трапеза Pass, които искате да предоставяте на Вашите служители.

2) Изберете и комбинирайте номинални стойности на Трапеза Pass. Можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка поръчка на ваучери.

3) Определете начина на опаковане на ваучерите за храна Трапеза Pass:

 • без специфично опаковане, разпределени по номинали на пачки по 100 броя;
 • опаковани в индивидуални пликове за всеки служител с изписана сума или име на служител;

Опакованите според Вашето желание ваучери се пакетират в защитени пликове и се доставят лично до посоченото от Вас лице с куриерска фирма или се взимат на място от офиса на Содексо.

Съгласно регулацията, ваучери за храна трябва да бъдат предоставяни на всички служители, които са назначени на трудов договор или договор за управление във фирмата.

Размерът на ваучерите за храна по наредба 7 трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление.

Според законодателството това е забранено.

Ваучерите за храна са допълнителна социална придобивка и не могат да заместят заплатата или част от нея.

Всички видове ваучери, с изключение на Трапеза Pass по наредба 7, могат да бъдат преиздадени в срок до 30 дни след изтичане на валидността, изписана на тях.

За целта работодателят трябва да се свържете с нас на имейл: orders.svc.bg@sodexo.com или на телефон 0700 40 700. Ние ще предоставим разписка, в която се описва броя и номинала на ваучерите. След това ни изпращате частта от разписката за Содесо, заедно с ваучерите, на адрес: София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1. Ние ще издадем проформа фактура за плащане на комисионна за преиздаване според условията в договора. След заплащане ние Ви изпращаме преиздадените ваучери със същия номинал и нова валидност в срок според условията на договора.

Ако сте служител на фирма и искате ваши ваучерите да бъдат преиздадени, обърнете се към вашия работодател, който да изпълни процеса, описан по-горе.

Предимства за служителите

 • Избирате свободно Вашето меню в разнообразната ни търговска мрежа от магазини за хранителни стоки, вериги супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене, кетъринг и много други.


 • Трапеза Pass Ви предоставя разбообразни възможности за хранене на работното място и извън него и дава възможност сами да съставите своето дневно меню, като закупувате храната, която желаете.


 • Лесно и удобно: Избирате търговския обект, решавате какви хранителни продукти или готови храни да закупите и заплащате на касата с Вашите ваучери. Ако сумата на покупката е по-голяма от номинала на ваучерите, можете да доплатите в лева.


Често задавани въпроси

Ваучерите за храна Трапеза PASS по Наредба 11 са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите;

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;

Ваучерите за храна по Наредба 11 са напълно освободени от данъци и осигуровки в пълния рамер, който ви се предоставят;

Стойността на Трапеза PASS ваучерите за храна е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер;

Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки, които са посочени от Вашия работодател;
Забранена е покупката с ваучерите за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки;
Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой;

Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери;
Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове;

При закупуване на готова храна и/или хранителни продукти с ваучери за храна Трапеза PASS не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера;

Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна;

Ваучерите са валидни единствено ако не са скъсани, увредени или зацапани.

Ваучерите на Содексо могат да бъдат използвани в хиляди физически обекти и онлайн магазини от партньорската ни мрежа в цялата страна. Можете да я видите тук.

Търговските обекти са обозначени със стикер (на врата, вход, витрина, каса), на който ще видите кои наши продукти се приемат:

Търговецът няма право да променя цените, според това дали плащате с ваучери или с пари.

Ваучерите за храна служат за закупуване на храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки.

Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки.

Обектите, които могат да приемат ваучери за храна, са:

 • Магазини за хранителни стоки
 • Вериги супермаркети
 • Ресторанти
 • Заведения за бързо хранене
 • Кетъринг услуги

Можете да видите всички обекти във вашето населено място тук.

Според промените в Закона за държавния бюджет от 2022г. ваучерите за храна по Наредба 7 могат да се използват и за заплащане на битови сметки и туристически услуги в обектите, които имат сключен договор съответния оператор на ваучери.

Ваучерите за храна по наредба 11 могат да се използват в същата търговска мрежа – за продуктите, отбелязани на ваучера.

Не, при пазаруване с ваучери не се връща ресто.
Ако сметката е по-висока от стойността на ваучерите, можете да доплатите в брой или с банкова карта.

Стойността на ваучерите е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер:

„Осребряване“ е термин, който използваме в работатата си с търговските ни партньори.

Този процес представлява отчитането на приетите ваучери от търговските ни партньори и изплащане на сумите от страна на Содексо. Физически лица не могат да осребряват/обменят ваучери срещу пари.

Ако ваучерите са повредени (скъсани, замърсени, зацапани и т.н.) или липсва част от информацията, отпечатана на тях (номинална стойност, име или др.), те могат да бъдат подменени.

Необходимо да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на тел. 0700 40 700 или на мейл spb.svc.bg@sodexo.com.

Ако сте служител, уведомете своя работодател, който да се свърже с нас.

Предимства за Партньорите

 • Ваучерите за храна Трапеза Pass всеки месец достигат до стотици хиляди служители. Вие може не само да ги привлечете за нови клиенти, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях.


 • Допълнителен източник на средства: Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.


 • Допълнителна популярност на търговските Ви обекти - всеки един от получателите на Трапеза Pass може да види на нашия сайт къде може да ги използва.


 • Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с тези на на банкнотите.


 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучерите.


Често задавани въпроси

Приемането на ваучери за храна Трапеза Pass е обвързано с подписване на индивидуален договор между Содеско Пасс България и всеки търговски обект.

За сключване на договор е необходимо да имате регистрация според изискванията на Закона за храните, както и регистрация по ДДС. Обектът се обозначава със стикер Трапеза Pass.

С ваучерите за храна Трапеза Pass може да се закупи всеки един хранителен продукт, готова храна и/или безалкохолни напитки от Вашия търговски обект.

Содексо гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид, особено баркода на всеки ваучер.

Необходимо е да:

 • Поставите дата на приемане на ваучерите, подпис и печат на търговския обект на гърба на всеки един Трапеза Pass ваучер.
 • Попълните прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване. Ако не разполагате с такава, можете да я свалите от тук.
 • Донесете ваучерите за храна Трапеза Pass на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер. Ваучерите за храна Трапеза Pass са за еднократна употреба.

След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери Трапеза Pass като отстрани техните холограми
 • Проверява защитните елементи на всеки ваучер
 • Прочита бар-код информацията на всеки ваучер
 • Прави насрещна проверка на данните, описаните в разписката от търговеца, и данните от машинното прочитане на ваучерите
 • Архивира и унищожава ваучерите

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Трапеза Pass. В случай на разминаване своевременно информираме търговеца за разликите по имейл заедно с фактурата. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента. Содексо превежда към търговците сумата на ваучерите, като приспада дължимата комисионна и ДДС.

Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

За да започнете да приемате ваучери на Содексо, е необходимо да подпишете договор с нас. Можете да попълните тази форма и наш представител ще се свърже с вас, за да ви предостави допълнителна информация.

Ваучерите могат да бъдат използвани до срока на валидност, посочен в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера.

След изтичане на този срок ваучерите няма да бъдат приемани в търговската ни мрежа.