Трапеза PASS по наредба 11

Ваучерите за храна по наредба 11 Трапеза PASS са за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Заявете оферта
Ваучери за храна по наредба 11 - Образец

Трапеза PASS по наредба 11

Мотивирате служителите си и им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.

100%

Освободени от данъци и такси

10 000

Партньорски обекта

100%

Гаранитирано осребряване

Трапеза PASS по нар. 11

 • Трапеза PASS по наредба 11 са за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.


 • Освен незабавно измеримите преимущества, които носи внедряването на ваучерна система за храна, тя Ви помага и в изпълнението на по-трудно измерими цели като мотивация на служителите и привличане и задържане на най-добрите кадри на пазара.


 • Предоставяйки ваучери за храна, Вие давате възможност за избор при ползване на безплатна храна според индивидуалните вкусове и нужди на всеки служител. По този начин Вие не само ги мотивирате, а им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.


Как да поръчате?

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 1

Онлайн поръчка

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Предимства за работодатели

 • Трапеза Pass е ефективна система за управление на безплатната храна: Ваучерите за храна по Наредба № 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки в пълния размер, в който се предоставят, a Вие сами може да определите хранителните продукти и/или напитки, които могат да се закупят от служителите чрез ваучерите за храна по Наредба 11.


 • Сами определяте обема и номиналната стойност на предоставените ваучери както и честотата на поръчките.


 • Внедряването на ваучерите за храна Трапеза Pass не изисква материални и човешки инвестиции.


 • Ваучерите съдържат защити, съизмерими с тези на банкнотите, и срок на валидност, за да се избегнат евентуални злоупотреби.


Често задавани въпроси

Ваучерите за храна по Наредба 11 се предоставят при задължение на работодателя да осигури храна и/или добавки към нея на служители при специфични условия на труд:

1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;

2. като водолази и работещи в кесони;

3. при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;

4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;

5. в среда на йонизиращи лъчения;

6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;

7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри – в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;

8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;

9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;

10. непосредствено във:

а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;

б) производството на кокс и металургични огнеупори;

Да, ваучерите по Наредба 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки – и за работодателя, и за служителя.

За да се получават ваучери за храна по Наребда 11, трябва да бъде изпълнено едно от следните условия на работа:

 1. Служителите са ангажирани в предприятието преди и/или след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;
 2. Работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;
 3. Работят в производства с непрекъсваем процес на работа;
 4. Работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене. Необходимо е вашата фирма да има предписание от трудова медицина за предоставяне на храни и/или напитки.

Ваучерите за храна по Наребда 11 нямат ограничения в максималната сума, която работодателят може да предостави.

Наредбата определя минимална стойност: не по-малко от два лева на ден за работник или служител за безплатна храна и/или добавки към нея. За тонизиращи и ободряващи напитки има таван от един лев на смяна.

Да. Можете да предоставяте ваучери за храна по Наредба 7 на всички работещи във фирмата.

На служителите, които работят при условията, определени от Наредба 11, можете да предоставяте и от двата типа ваучери.

Предимства за служителите

 • Избирате свободно Вашето меню в разнообразната ни търговска мрежа от магазини за хранителни стоки, вериги супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене, кетъринг и много други.


 • Трапеза Pass Ви предоставя разбообразни възможности за хранене на работното място и извън него и дава възможност сами да съставите своето дневно меню, като закупувате храната, която желаете.


 • Лесно и удобно: Избирате търговския обект, решавате какви хранителни продукти или готови храни да закупите и заплащате на касата с Вашите ваучери. Ако сумата на покупката е по-голяма от номинала на ваучерите, можете да доплатите в лева.


Често задавани въпроси

Ваучерите на Содексо могат да бъдат използвани в хиляди физически обекти и онлайн магазини от партньорската ни мрежа в цялата страна. Можете да я видите тук.

Търговските обекти са обозначени със стикер (на врата, вход, витрина, каса), на който ще видите кои наши продукти се приемат:

Търговецът няма право да променя цените, според това дали плащате с ваучери или с пари.

Ваучерите за храна служат за закупуване на храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки.

Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки.

Обектите, които могат да приемат ваучери за храна, са:

 • Магазини за хранителни стоки
 • Вериги супермаркети
 • Ресторанти
 • Заведения за бързо хранене
 • Кетъринг услуги

Можете да видите всички обекти във вашето населено място тук.

Според промените в Закона за държавния бюджет от 2022г. ваучерите за храна по Наредба 7 могат да се използват и за заплащане на битови сметки и туристически услуги в обектите, които имат сключен договор съответния оператор на ваучери.

Ваучерите за храна по наредба 11 могат да се използват в същата търговска мрежа – за продуктите, отбелязани на ваучера.

Не, при пазаруване с ваучери не се връща ресто.
Ако сметката е по-висока от стойността на ваучерите, можете да доплатите в брой или с банкова карта.

Стойността на ваучерите е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер:

Ако ваучерите са повредени (скъсани, замърсени, зацапани и т.н.) или липсва част от информацията, отпечатана на тях (номинална стойност, име или др.), те могат да бъдат подменени.

Необходимо да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на тел. 0700 40 700 или на мейл spb.svc.bg@sodexo.com.

Ако сте служител, уведомете своя работодател, който да се свърже с нас.

Предимства за Партньорите

 • Ваучерите за храна Трапеза Pass всеки месец достигат до стотици хиляди служители. Вие може не само да ги привлечете за нови клиенти, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях.


 • Допълнителен източник на средства: Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.


 • Допълнителна популярност на търговските Ви обекти - всеки един от получателите на Трапеза Pass може да види на нашия сайт къде може да ги използва.


 • Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с тези на на банкнотите.


 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучерите.


Често задавани въпроси

Содексо гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид, особено баркода на всеки ваучер.

Необходимо е да:

 • Поставите дата на приемане на ваучерите, подпис и печат на търговския обект на гърба на всеки един Трапеза Pass ваучер.
 • Попълните прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване. Ако не разполагате с такава, можете да я свалите от тук.
 • Донесете ваучерите за храна Трапеза Pass на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер. Ваучерите за храна Трапеза Pass са за еднократна употреба.

След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери Трапеза Pass като отстрани техните холограми
 • Проверява защитните елементи на всеки ваучер
 • Прочита бар-код информацията на всеки ваучер
 • Прави насрещна проверка на данните, описаните в разписката от търговеца, и данните от машинното прочитане на ваучерите
 • Архивира и унищожава ваучерите

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Трапеза Pass. В случай на разминаване своевременно информираме търговеца за разликите по имейл заедно с фактурата. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента. Содексо превежда към търговците сумата на ваучерите, като приспада дължимата комисионна и ДДС.

За да започнете да приемате ваучери на Содексо, е необходимо да подпишете договор с нас. Можете да попълните тази форма и наш представител ще се свърже с вас, за да ви предостави допълнителна информация.

Търговците нямат право да променят цените в зависимост от това дали клиентите заплащат с ваучери или пари.