Трапеза PASS по наредба 11

Ваучерите за храна по наредба 11 Трапеза PASS са за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Заявете оферта
Ваучери за храна по наредба 11 - Образец

Трапеза PASS по наредба 11

Мотивирате служителите си и им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.

100%

Освободени от данъци и такси

10 000

Партньорски обекта

100%

Гаранитирано осребряване

Трапеза PASS по нар. 11

 • Трапеза PASS по наредба 11 са за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.


 • Освен незабавно измеримите преимущества, които носи внедряването на ваучерна система за храна, тя Ви помага и в изпълнението на по-трудно измерими цели като мотивация на служителите и привличане и задържане на най-добрите кадри на пазара.


 • Предоставяйки ваучери за храна, Вие давате възможност за избор при ползване на безплатна храна според индивидуалните вкусове и нужди на всеки служител. По този начин Вие не само ги мотивирате, а им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.


Как да поръчате?

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 1

Онлайн поръчка

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 2

Заявете с няколко клика

Трапеза PASS по наредба 11

Стъпка 3

Получаване на фактура (вече сте клиент)/ Договор (не сте клиент)

Стъпка 4

Доставка до Вашия офис/и

Предимства за работодатели

 • Трапеза Pass е ефективна система за управление на безплатната храна: Ваучерите за храна по Наредба № 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки в пълния размер, в който се предоставят, a Вие сами може да определите хранителните продукти и/или напитки, които могат да се закупят от служителите чрез ваучерите за храна по Наредба 11.


 • Сами определяте обема и номиналната стойност на предоставените ваучери както и честотата на поръчките.


 • Внедряването на ваучерите за храна Трапеза Pass не изисква материални и човешки инвестиции.


 • Ваучерите съдържат защити, съизмерими с тези на банкнотите, и срок на валидност, за да се избегнат евентуални злоупотреби.


Често задавани въпроси

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Според Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) всички организации, които отговарят на един от следните критерии са длъжни да предоставят безплатна храна на своите служители.

При въздействие на един от посочените в чл. 2, ал. 1, т. 6 елементи над установените норми (експозицията на канцерогени, мутагени, прах, тежки метали, органични разтворители, други химически агенти или шум).

При специфична организация на труда – за такова може да се приеме всяко място, предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд и естеството на работа налага установяване на непрекъснат трудов процес.

При “отдалечени обекти” – такива могат да се считат тези работни обекти, които са отдалечени така, че работещите нямат достъп до заведение за обществено хранене или обект за търговия с храни на достъпни цени през определеното за тази цел време.

При спазване на условията на чл. 285 от КТ може да бъде предоставяна храна и под формата на ваучери за храна по Наредба 11.

Определете месечната стойност на ваучерите Трапеза PASS, които искате да предоставите на Вашите служители.

Изберете и комбинирайте номинални стойности на Трапеза PASS: 1лв, 2 лв, 3 лв, 5 лв, 10 лв и 20 лв. Вие можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка една поръчка на ваучери за храна Трапеза PASS.

Определете начина на опаковане на ваучерите за храна Трапеза PASS – по 100 купюри или според специфичните нужди на компанията Ви. Опакованите според Вашето желание ваучери, се пакетират в защитени пликове и се доставят лично до посоченото от Вас лице от специализирани куриери.

Определете точките за доставка на ваучерите за храна Трапеза PASS. Ние можем да ги доставим до всяка една точка в страната, където Вашата компания има представителство.

Съгласно регулацията, ваучери за храна следва да бъдат предоставяни в еднакъв размер на всички служители, които са назначени на трудов договор или договор за управление.

Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление. Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки за служителите и работодателя в рамер до 200 лева месечно на служител.

Според законодателството това е забранено. Ваучерите за храна са допълнителни социални придобивки към заплатата и не могат да заместят заплатата или част от нея. Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление.

Всички видове ваучери, с изключение на Трапеза PASS по наредба 7, могат да бъдат преиздадени, в срок до 30 дни от изтичане на валидността, изписана на тях. За целта, моля да се свържете с нас на имейл: orders.svc.bg@sodexo.com. Ние ще Ви изпратим разписка, в която описвате броя и номинала на ваучерите. След това ни изпращате частта за Содесо, заедно с ваучерите на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1.

Ние ще Ви издадем фактура за плащане на комисионна за преиздаване, която е описана в договора Ви. След заплащане, в срок до 5 дни, ние Ви изпращаме преиздадени ваучери със същата валидност и номинал. Транспортът е за Ваша сметка.

Предимства за служителите

 • Избирате свободно Вашето меню в разнообразната ни търговска мрежа от магазини за хранителни стоки, вериги супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене, кетъринг и много други.


 • Трапеза Pass Ви предоставя разбообразни възможности за хранене на работното място и извън него и дава възможност сами да съставите своето дневно меню, като закупувате храната, която желаете.


 • Лесно и удобно: Избирате търговския обект, решавате какви хранителни продукти или готови храни да закупите и заплащате на касата с Вашите ваучери. Ако сумата на покупката е по-голяма от номинала на ваучерите, можете да доплатите в лева.


Често задавани въпроси

Ваучерите за храна Трапеза PASS по Наредба 11 са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите;

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;

Ваучерите за храна по Наредба 11 са напълно освободени от данъци и осигуровки в пълния рамер, който ви се предоставят;

Стойността на Трапеза PASS ваучерите за храна е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер;

Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки, които са посочени от Вашия работодател;
Забранена е покупката с ваучерите за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки;
Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой;

Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери;
Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове;

При закупуване на готова храна и/или хранителни продукти с ваучери за храна Трапеза PASS не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера;

Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна;

Ваучерите са валидни единствено ако не са скъсани, увредени или зацапани.

Ваучерите важат в хиляди обекти от партньорска мрежа на Содексо в цялата страна. Вижте я тук. Заплащате с ваучерите на касата на съответния обект, който приема нашите ваучери. Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове.

Ваучерите служат единствено за закупуване на  храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки.

Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки.

Ваучерите се приемат в национална мрежа от близо 13 000 търговски обекта в цялата страна.

Не – при пазаруване с ваучери не се връща ресто, но можете да доплатите с пари в брой или банкова карта, закупеното над стойността на ваучера.

Стойността на ваучерите е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер.

Това е термин, който използваме в работатата си с търговските ни партньори, отнасящ се до отчитането от тяхна страна на приетите от Вас ваучери. Физически лица не могат да осребряват/ обменят ваучери срещу пари в брой.

Всички видове ваучери, с изключение на Трапеза PASS по наредба 7, могат да бъдат преиздадени, в срок до 30дни от изтичане на валидността, изписана на тях. За целта е необходимо да се обърнете към Вашия работодател, който трябва да се свърже с нас, за да бъдат преиздадени Ваучерите за негова сметка.

Ето каква трябва да направи той: да се свържете с нас на имейл: orders.svc.bg@sodexo.com. Ние ще изпратим разписка, в която описва броя и номинала на ваучерите. След това ни изпраща частта за Содесо, заедно с ваучерите на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София,
сгр. 12А, ет. 1.
Ние ще издадем фактура за плащане на комисионна за преиздаване, която е описана в договора. След заплащане, в срок до 5 дни, ние изпращаме преиздадени ваучери със същата валидност и номинал. Транспортът се заплаща от работодателя.

Ако ваучерите са повредени (скъсани, замърсени, зацапани и т.н) или липсва част от информацията, отпечатана на тях (номинална стойност, име, или др), те могат да бъдат преиздадени при следното условие: номерът и баркодът върху тях са непокътнати/ четими. В такъв случай, моля да изпратите всички части на ваучера до Содеско България, като посочите Ваш телефон и име. Ние ще се свържем с Вас, за да уточним негото преиздаване. В този случай транспортът им е за Ваша сметка, а ако желаете, може да ги донесете на гише в офиса на Содексо на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1.

Предимства за Партньорите

 • Ваучерите за храна Трапеза Pass всеки месец достигат до стотици хиляди служители. Вие може не само да ги привлечете за нови клиенти, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях.


 • Допълнителен източник на средства: Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.


 • Допълнителна популярност на търговските Ви обекти - всеки един от получателите на Трапеза Pass може да види на нашия сайт къде може да ги използва.


 • Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с тези на на банкнотите.


 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучерите.


Често задавани въпроси

Приемането на ваучери за храна Трапеза PASS е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер Трапеза PASS.

С ваучерите за храна Трапеза PASS може да се закупи всеки един хранителен продукт, готова храна и/или безалкохолни напитки от Вашия търговски обект.

Какво да трябва да правите с ваучери Трапеза PASS:

 • Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приемате Трапеза PASS ваучери
 • Трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла
 • Трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер Трапеза PASS (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект
 • Проверете номиналната стойност (0.50, 1, 1.20, 2, 3, 5, 10 и 20 лв.)
 • Издайте касова бележка
 • В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът доплаща разликата в лева.

Какво не трябва да правите с ваучерите за храна Трапеза PASS:

 • Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Трапеза PASS
 • Не трябва да заменяте ваучери Трапеза PASS срещу пари в брой
 • Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите
 • Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод, и сериен номер едновременно
 • Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите
 • Не трябва да предоставяте срещу ваучери Трапеза PASS спиртни напитки и/или тютюневи изделия

Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един Трапеза PASS ваучер.

Попълнете прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите за храна Трапеза PASS на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за храна Трапеза PASS са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери Трапеза PASS
 • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
 • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Трапеза PASS
 • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
 • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Трапеза PASS.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

След заплащане на стойността на услугата, Содексо Ви превежда стойността на ваучерите предоставени за осребряване по посочената от Вас в договора банкова сметка.

Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

Приемането на ваучери е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер на съответния вид ваучер.

Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери.