Ваучери за храна Трапеза PASS

Месечната необлагаема сума за ваучери за храна вече е 200 лв. на служител.

Трапеза PASS по наредба 7 повишават покупателната способност на служителите и оптимизират разходите на работодателя.

 

 

Заявете оферта
Ваучери Трапеза Пас - Образец

Ваучери Трапеза PASS

Защо да изберете Трапеза PASS:

200 лв.

Необлагаема месечна сума на служител

10 000

Партньорски обекта

100%

Освободени от данъци и такси

Изчислете колко може да спестите

Ваучери за храна по наредба 7

 • 200лв. е необлагаемата месечна сума за ваучерите за храна от 2022г. Вече приемаме вашите поръчки.


 • До края на 2022г. ваучерите няма да бъдат облагани с ДДС.


 • Ваучерите за храна са чудесен начин компаниите да мотивират своите служители. Те са социална придобивка, която се предоставя от работодателя в почти целия Европейски съюз.


 • Въвеждането на този вид допълнително възнаграждение подобрява всекидневния живот на служителите, защото им дава възможност да се хранят здравословно и разнообразно, без да се налага да плащат допълнителни данъци. Работодателите изграждат имидж на динамично развиваща се компания, отделяща голямо внимание на нуждите на своите работници и служители, а те могат да се грижат по-добре за своето здраве и тонус.


 • Нашите партньори – търговски обекти, които приемат ваучерите, имат възможност да привлекат за свои клиенти някои от над 100-те хиляди наши потребители, които ползват ваучери месечно и и така да увеличат оборота си.


 • Трапеза PASS по наредба 7 е най-търсеният продукт на Содексо България, който носи ползи за служителите, компаниите и партньорите ни. Ваучерите за храна повишават покупателната способност на служителите, увеличават продуктивността в компаниите и дават възможност на магазините да намерят допълнителен източник на приходи.


Предимства за работодателите

 • Подобрете мотивацията и удовлетвореността на Вашите служители и спестете средства от данъци, предоставяйки Трапеза Pass.


 • Икономически резултати: лесно измерими данъчни облекчения, опростено осчетоводяванe и лесни за планиране финансови потоци.


 • Свобода на избора: сами определяте размера и периода (регулярно или еднократно) на Вашата поръчка за ваучери. Така тя е винаги съобразена с бюджета и нуждите на Вашия бизнес.


 • Социална придобивка, която повишава качеството на живот на Вашите служители като предоставя възможност за здравословен и разнообразен обяд.


 • Статус на желан работодател - Въвеждането на услуги, насочени към подобряването на всекидневния живот на служителите, изгражда имидж на динамично развиваща се компания, отделяща голямо внимание на нуждите на своите служители.


 • Ваучерите за храна се приемат в различни търговски обекти в цялата страна. По този начин Вашите служители могат да избират истински желаната от тях стока.


 • От 2022г. ваучерите за храна могат да се използват и за комунални услуги, културни дейности и туристически услуги. Можете да видите всички наши търговски партньори <а href="https://www.sodexo.bg/map/">тук.


Често задавани въпроси

Определете месечната стойност на ваучерите Трапеза PASS, които искате да предоставите на Вашите служители.

Изберете и комбинирайте номинални стойности на Трапеза PASS: 1лв, 2 лв, 3 лв, 5 лв, 10 лв и 20 лв. Вие можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка една поръчка на ваучери за храна Трапеза PASS.

Определете начина на опаковане на ваучерите за храна Трапеза PASS – по 100 купюри или според специфичните нужди на компанията Ви. Опакованите според Вашето желание ваучери, се пакетират в защитени пликове и се доставят лично до посоченото от Вас лице от специализирани куриери.

Определете точките за доставка на ваучерите за храна Трапеза PASS. Ние можем да ги доставим до всяка една точка в страната, където Вашата компания има представителство.

Съгласно регулацията, ваучери за храна следва да бъдат предоставяни в еднакъв размер на всички служители, които са назначени на трудов договор или договор за управление.

Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление. Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки за служителите и работодателя в рамер до 200 лева месечно на служител.

Според законодателството това е забранено. Ваучерите за храна са допълнителни социални придобивки към заплатата и не могат да заместят заплатата или част от нея. Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление.

Всички видове ваучери, с изключение на Трапеза PASS по наредба 7, могат да бъдат преиздадени, в срок до 30 дни от изтичане на валидността, изписана на тях. За целта, моля да се свържете с нас на имейл: orders.svc.bg@sodexo.com. Ние ще Ви изпратим разписка, в която описвате броя и номинала на ваучерите. След това ни изпращате частта за Содесо, заедно с ваучерите на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1.

Ние ще Ви издадем фактура за плащане на комисионна за преиздаване, която е описана в договора Ви. След заплащане, в срок до 5 дни, ние Ви изпращаме преиздадени ваучери със същата валидност и номинал. Транспортът е за Ваша сметка.

Предимства за служителите

 • Възможност да се храните здравословно и пълноценно и да увеличите покупателните си възможности.


 • Богат избор за хранене на работното място и извън него. Сами съставяте Вашето меню в разннообразната ни търговска мрежа: магазини за хранителни стоки, вериги супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене, кетъринг и много други.


 • Лесно и удобно – избирате търговския обект, решавате какви хранителни продукти или готови храни да закупите и заплащате на касата с Вашите ваучери. Ако сумата на покупката е по-голяма от номинала на ваучерите, можете да доплатите в лева. Дългият срок на валидност ви позволява да използвате ваучерите в рамките на 1 година.


 • Национално покритие - можете да използвате Вашите ваучери Трапеза Pass в голяма и разнообразна национална мрежа от магазини, супермаркети, ресторанти, заведения за хранене и др.


Често задавани въпроси

 • Ваучерите за храна Трапеза PASS са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите.
 • Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки в размер до 200 лв. месечно на служител.
 • Стойността на Трапеза PASS ваучерите за храна е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер.
 • Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки.
 • Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки.
 • Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой.
 • Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери.
 • Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове.
 • При закупуване на готова храна и/или хранителни продукти с ваучери за храна Трапеза PASS не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера.
 • Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна.
 • Ваучерите са валидни единствено, ако не са скъсани, увредени или зацапани.

Това е термин, който използваме в работатата си с търговските ни партньори, отнасящ се до отчитането от тяхна страна на приетите от Вас ваучери. Физически лица не могат да осребряват/ обменят ваучери срещу пари в брой.

Не. Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой.

Не – при пазаруване с ваучери не се връща ресто, но можете да доплатите с пари в брой или банкова карта, закупеното над стойността на ваучера.

Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери.

Всички видове ваучери, с изключение на Трапеза PASS по наредба 7, могат да бъдат преиздадени, в срок до 30дни от изтичане на валидността, изписана на тях. За целта е необходимо да се обърнете към Вашия работодател, който трябва да се свърже с нас, за да бъдат преиздадени Ваучерите за негова сметка.

Ето каква трябва да направи той: да се свържете с нас на имейл: orders.svc.bg@sodexo.com. Ние ще изпратим разписка, в която описва броя и номинала на ваучерите. След това ни изпраща частта за Содесо, заедно с ваучерите на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София,
сгр. 12А, ет. 1.
Ние ще издадем фактура за плащане на комисионна за преиздаване, която е описана в договора. След заплащане, в срок до 5 дни, ние изпращаме преиздадени ваучери със същата валидност и номинал. Транспортът се заплаща от работодателя.

Ако ваучерите са повредени (скъсани, замърсени, зацапани и т.н) или липсва част от информацията, отпечатана на тях (номинална стойност, име, или др), те могат да бъдат преиздадени при следното условие: номерът и баркодът върху тях са непокътнати/ четими. В такъв случай, моля да изпратите всички части на ваучера до Содеско България, като посочите Ваш телефон и име. Ние ще се свържем с Вас, за да уточним негото преиздаване. В този случай транспортът им е за Ваша сметка, а ако желаете, може да ги донесете на гише в офиса на Содексо на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1.

Предимства за търговските ни партньори

 • Над 200 000 служители месечно получават Трапеза Pass. Привлечете ги за Ваши нови клиенти, като в същото време не само може да задържите и настоящите, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях.


 • Ваучерите за храна Ви осигуряват чувствително увеличаване на продажбите през цялата година.


 • Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с тези на банкнотите.


 • Допълнителен източник на средства: Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.


 • Допълнителна популярност на търговските Ви обекти - всеки един от получателите на ваучери за храна Трапеза Pass може да види на нашия сайт къде може да ги използва.


 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучери за храна Трапеза Pass.


Содексо и Вие

Трапеза PASS по наредба 7

Партньорска мрежа

Вижте кои търговски обекти около Вас вече приемат ваучери

Станете наш търговски партньор

Присъединете се към нашата партньорска мрежа.

Често задавани въпроси

Приемането на ваучери за храна Трапеза PASS е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер Трапеза PASS.

С ваучерите за храна Трапеза PASS може да се закупи всеки един хранителен продукт, готова храна и/или безалкохолни напитки от Вашия търговски обект.

Какво да трябва да правите с ваучери Трапеза PASS:

 • Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приемате Трапеза PASS ваучери
 • Трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла
 • Трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер Трапеза PASS (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект
 • Проверете номиналната стойност (0.50, 1, 1.20, 2, 3, 5, 10 и 20 лв.)
 • Издайте касова бележка
 • В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът доплаща разликата в лева.

Какво не трябва да правите с ваучерите за храна Трапеза PASS:

 • Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Трапеза PASS
 • Не трябва да заменяте ваучери Трапеза PASS срещу пари в брой
 • Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите
 • Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод, и сериен номер едновременно
 • Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите
 • Не трябва да предоставяте срещу ваучери Трапеза PASS спиртни напитки и/или тютюневи изделия

Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един Трапеза PASS ваучер.

Попълнете прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите за храна Трапеза PASS на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за храна Трапеза PASS са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери Трапеза PASS
 • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
 • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Трапеза PASS
 • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
 • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Трапеза PASS.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

След заплащане на стойността на услугата, Содексо Ви превежда стойността на ваучерите предоставени за осребряване по посочената от Вас в договора банкова сметка.

Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери.

Това е термин, който използваме в работатата си с търговските ни партньори, отнасящ се до отчитането от тяхна страна на приетите от Вас ваучери. Физически лица не могат да осребряват/ обменят ваучери срещу пари в брой.

Не. Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой.

Да – можете да се възползвате от нашата услуга за Експресно осребряване. В този случай ваучерите Ви ще бъдат осребрени в по-кратък срок. За целта трябва да заявите това, като изберете тази опция в бланката за осребряване.