Кой може да използва Apple Pay?

Apple Pay може да се използва от потребителите на телефон iPhone или смарт часовник Apple Watch. Устройстовото трябва да има функция NFC.