Какво е законодателството, което регламентира електронните ваучери за храна?

Промените, свързани с въвеждането на електронни ваучери за храна, са регламентирани с изменения и допълнения на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), публикувани в държавен вестник на 01.08.2023 г. 

На 28.11.2023 г. са публикувани промени в Наредба 7 на Министерство на финансите, които влизат в сила от 1 януари 2024 г. Подробности по темата можете да научите тук.