Какво е законодателството, което регламентира ваучерите за храна?

Има 2 основни наредби, които определят начина и правилата за раздаване на ваучерите за храна:

  • Наредба 7  - ваучерите за храна по тази наредба са универсални и приложими за всички компании, независимо от спецификата на работния процес и условията на труд в тях. Те трябва да бъдат предоставени на всички служители в равен размер.
  • Наредба 11 -  ваучерите по тази наредба могат да бъдат предоставяни само в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Например - такива, в които има високи нива на шум, работа на смени, високорисков труд и т.н. Те се явяват заместител на храните и напитките, които работодателят е задължен да осигури.