Бъдеще без хартия: ваучерите за храна стават дигитални от 2024 г.

Бъдеще без хартия: ваучерите за храна стават дигитални от 2024 г.

2.08.2023

На 01.08.2023г. официално бяха обнародвани в Държавен вестник изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с ваучерите за храна.

Какви са те:

  1. Годишната квота за ваучерите за храна да бъде увеличена с нови 400 милиона лева, т.е ще стане 1 милиард и 400 милиона до края на 2023-та година.
  2. Ваучерите за храна ще бъдат дигитализирани, т.е. ще бъдат на електронен носител – пластика или виртуална карта, след 1 януари 2024-та година. Това означава, че ще може да правите плащания с карта или смартфон на ПОС терминал в търговските обекти, част от мрежата на Pluxee Bulgaria (Плъкси България).
  3. Хартиените ваучери за храна ще спрат да бъдат издавани на 30 юни 2024 година.

Вижте повече

ВАЖНО! Всички вече издадени ваучери на хартия ще важат до датата на валидност, изписана на всеки един от тях и ще се приемат в партньорската мрежа от търговски обекти на Pluxee (Плъкси).

Въведените промени ще отговорят на нуждите на пазара от модернизация и ще улеснят използването на ваучерите както от работодателите, така и от техните служители и от търговските ни партньори.

Какво трябва да знаем за електронните ваучери за храна?

  • Ще бъдат освободени от данъци и осигуровки до 200 лв. на месец на служител, както досега бяха хартиените ваучери;
  • Работодателите трябва да предоставят еднаква сума на всички свои служители, да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, през последните три месеца да не са намаляли заплатите на служителите;
  • Подобно на хартиените ваучери, така и електронните ще имат 1 година валидност – срок, в който трябва да бъдат изхарчени. Срокът на валидност на самата карта носител ще бъде различен, според начина на работа на всеки оператор;
  • Средствата по тях няма да могат да бъдат теглени на банкомат;
  • Ще могат да се използват само в търговски обекти, сключили договор със съответния оператор на ваучери и премащи плащания на POS терминал.

Кога влизат в сила промените?

Промените влизат в сила от 1 януари 2024 година, с изключение на увеличената квота за 2023г. Дотогава ние продължаваме да работим, както и досега, без никакви промени и прекъсвания. Също така до тази дата ваучерите ще продължат да бъдат на хартия и Вие ще можете да използвате нашите услуги по познатия начин.

Pluxee вече адаптира своите системи и процеси за работа с дигитален формат на ваучери за храна. Това ще ни позволи да преминем към новия начин на работа в указаните от закона срокове без това да нарушава работния ни процес, като предложим едно устойчиво и лесно за ползване решение на всички наши клиенти, потребители и търговски партньори.

Ще Ви уведомим своевременно за начина, по който услугите ни ще бъдат дигитализирани, за да имате време да се запознаете с новия начин на работа и да отговорим на всички Ваши въпроси.

Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на 0700 40 700 или да ни пишете във формата за контакт на нашия уебсайт.