Плащане с карта за храна Плъкси

Бъдеще без хартия: Ваучерите за храна са електронни от 2024 г.

2.08.2023

През 2024г. ваучерите за храна стават електронни с влизането в сила на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба N 7.

Какви са най-важните промени:

  1. Ваучерите за храна са дигитализирани, т.е. са на електронен носител – пластика или виртуална карта. Това означава, че работещите ще получават карта, с която правят плащания на ПОС терминалите в търговските обекти, част от мрежата на Плъкси България.
  2. Хартиените ваучери за храна ще спрат да бъдат издавани на 30 юни 2024 година. До тогава работодателите могат да избират дали да предоставят ваучери на хартия или електронни, като всички служители на фирмата трябва да получават ваучери на еднакъв носител. След 30 юни остава възможност единствено за дигитални ваучери.
  3. Електронните ваучери за храна могат да се издават само от лицензирани оператори. Плъкси България вече получи своя лиценз за издаване на електронни ваучери.

Пълните текстове на измененията и допълненията можете да прочетете в бр.66 от 1 Август 2023г. (на ЗКПО) и бр.99 от 28 Ноември 2023г. (на Наредба № 7) на Държавен вестник.

Въведените промени ще отговорят на нуждите на пазара от модернизация и ще улеснят използването на ваучерите както от работодателите, така и от техните служители и от търговските ни партньори.

Какво трябва да знаем за електронните ваучери за храна?

  • Те ще бъдат освободени от данъци и осигуровки до 200 лв. на месец на служител, както и хартиените ваучери;
  • Работодателите трябва да предоставят еднаква сума на всички свои служители, да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение и през последните три месеца да не са намаляли заплатите на служителите;
  • Подобно на хартиените ваучери, така и електронните ще имат 1 година валидност – срок, в който трябва да бъдат изхарчени. Срокът на валидност на картите на Плъкси България ще бъде 5 години;
  • Средствата по картата няма да могат да бъдат теглени на банкомат или да се прехвърлят по банкова сметка;
  • Електронните ваучери ще могат да се използват само в търговски обекти, сключили договор със съответния оператор на ваучери и премащи плащания на POS терминал. С тях може да се купуват само храна, хранителни продукти, безалкохолни напитки и хранителни добавки.

Още информация можете да намерите в нашите ресурси с Често задавани въпроси от служители и Често задавани въпроси от работодатели.

Каква е годишната квота за ваучери за храна за 2024г.?

Общата годишна квота за ваучери за храна на хартиен и електронен носител е 1,6 млрд. лв.

Плъкси България вече адаптира своите системи и процеси за работа с дигитален формат на ваучери за храна. Това ще ни позволи да преминем към новия начин на работа в указаните от закона срокове без това да нарушава работния ни процес, като предложим устойчиво и лесно за ползване решение на всички наши клиенти, потребители и търговски партньори.

Важно: Всички вече издадени ваучери на хартия ще важат до датата на валидност, изписана на всеки един от тях и ще се приемат в нашата партньорската мрежа от търговски обекти.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас.