Човек в галерия

Започнете да приемате ваучери за храна за туристически услуги

29.08.2022

Възможността за заплащане на туристически услуги с ваучери за храна е нова.

С цел да помогнем на хотелиерите и туроператорите, събрахме на едно място най-важната информация за това нововъведение. Вижте повече

Какво трябва да направя, за да започна да приемам ваучери за храна?

За да може вашият обект да приема ваучери за храна е необходимо да сключите договор с лицензиран оператор на ваучери за храна като Pluxee Bulgaria (Плъкси България).

Със сключването на договора ще станете част от неговата търговската мрежа. Всички хора, получаващи ваучери за храна от тази фирма, ще могат да открият лесно вашия обект и да станат ваши клиенти.

След приемането на ваучерите вие ги изпращате до оператора, който осребрява средствата в срок, съгласно сключения договор.

Каква е законовата рамка?

Възможността ваучерите за храна да могат да се използват за заплащане на туристически услуги е приета с актуализацията на Закона за Държавния бюджет за 2022 г. Той е обнародван на 5 Юли 2022г. в бр. 52 от Държавен вестник. Постановява се, че ваучерите за храна по Наредба 7 на Министерство на финансите вече могат да се използват за заплащане на туристически услуги съгласно Закона на туризма.

Мога ли да приемам ваучери за храна и за какви дейности?

За да можете да започнете да приемате ваучери по наредба 7, трябва да отговаряте на следните условия:

 1. Да сте доставчик на туристически услуги, регистриран за упражняване на търговска дейност на територията на България.
 2. Вашата фирма да бъде включена в регистрите на Министерство на Туризма за лицата, предоставящи Туристически услуги.
 3. Да имате регистрация по Закона за ДДС.

Според Закона за туризма туристически дейности са:

 • Туроператорската и туристическата агентска дейност;
 • Хотелиерството;
 • Ресторантьорството;
 • Предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм;
 • Предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт.

Какво представляват ваучерите за храна?

Ваучерите за храна са разплащателно средство, което има защита, сходна с тази на парите. Издава се само от лицензирани оператори, които имат договори с работодателите.

Министерство на финансите всяка година одобрява квота за размера на всички ваучери за храна в страната, като за 2022г. сумата е 1 млрд. лв.

Ваучерите за храна по Наредба 7 са сред най-популярните социални придобивки в България. Те се предоставят в еднакъв размер на всички работещи в една фирма в допълнение на работната заплата.

Ваучерите до 200 лв. месечно са освободени от данъци и осигурителни вноски, което спестява средства и за работодателите, и за работещите. Сумата бе увеличена в началото на 2022г. и според проучване на Pluxee 60% от работодателите планират да увеличат сумата, която предоставят под формата на ваучери.

Какви ще бъдат ползите за моя бизнес?

Приемането на ваучери за храна е възможност да привлечете нови клиенти. Всеки месец над 200 000 души получават ваучери за храна Pluxee и ги харчат в нашата мрежа с търговски обекти. Процесът за осребряване на ваучерите е лесен и бърз.

Тъй като възможността е нова, лесно можете да направите стъпка пред своите конкуренти като сключите договор възможно най-скоро.

Как да започнете да приемате ваучери за храна Pluxee?

 1. Подписвате договор с Pluxee Bulgaria. Можете да се свържете с наш консултант като попълните формата тук.
 2. Ставате част от нашата мрежа с търговски обекти, където потребителите могат да открият вашият обект.
 3. Приемате ваучери, които след това ние осребряваме.