Как служителите ни да бъдат щастливи през 2024?

Как да направите служителите си по-щастливи през 2024г?

28.07.2023

Щастие! То е от основно значение за всеки един бизнес и е изключително важно неговите служители да бъдат щастливи.

От това зависи просперитета на фирмата, тъй като е доказано, че нещастните и недоволни работници имат значително по-ниска продуктивност и ефективност на работа.

Въпреки това отношението на работодателите към този въпрос все още е парадоксално - все още те не му обръщат достатъчно внимание. Затова на прага на новата 2024г. представяме идеи, с които да помогнете на екипа си да бъде по-щастлив и да осъществи много по-лесно всички цели, които сте поставили за годината.

Защо щастието на служителите е важно за вашия бизнес?

Тъй като продуктивността и ефективността са едни от най-важните показатели за развитието на дадена компания, в развитите пазарни икономики се провеждат десетки изследвания годишно по темата за щастието на служителите. На база подобни изследвания са извадени няколко факта:

 1. Фирми с щастливи служители се справят до 20% по-добре от тези, в които служителите не се чувстват добре. Причините са ясни – служителите, които се чувстват щастливи на работното място, са по-ангажирани с работата и с резултатите на компанията. За тях е важно компанията, която се грижи за тяхното щастие, да се справя добре. Те разбират, че само това е начинът дългосрочно да си сътрудничат с техния работодател.
 2. Щастливите служители са до 12% по-продуктивни. Те идват с удоволствие на работното място, прекарват деня си позитивно, с мисълта как да допринесат за резултатите на компанията. Служителите, които идват на работа с нежелание или безразличие, обикновено нямат търпение да свърши работното време, за да си тръгнат. Работата, която вършат, често е само най-необходимата и те не полагат допълнителни усилия за разлика от тези, които са щастливи от своята работа.
 3. Служителите, които се чувстват щастливи на работа, почти не ползват болнични дни – до десет пъти по-малко, сравнено с тези, които са нещастни или безразлични.

Какви са рисковете, ако не обърнете внимание?

Небрежност, намалена производителност, увредена репутация на компанията и загуба на приходи са само някои от последиците, до които могат да доведат нещастните служители. Това води и до промяна на работната култура в компанията, което да допринесе за напускане на служители, тъй като не са доволни от работната среда. Следователно възниква допълнителен проблем със задържането на служителите. Честата смяна на персонал води до сериозни разходи, но също така и изпуснати приходи. Времето, в което обучавате един нов служител, може да варира, но обикновено отнема между 1 и 6 месеца. Нов служител може да постигне същата ефективност като напусналия стар служител и след една година. През това време компанията пропуска ползи.

В света има дори случаи на фирми, които са банкрутирали в резултат на нещастни служители - този пример се посочва в интересна публикация по темата на онлайн изданието Хъфпост.

Прости идеи за щастието на служителите

Увеличението на работната заплата или повишенията са добре познати начини за поддържане на щастието на служителите. Има и други, много по-ефективни от разходна гледна точка начини, които можете да приложите през новата година.

Мениджъри, които разбират и подкрепят своят екип

Когато служителите се чувстват ценени и разбирани на работното място, те дават много повече от себе си. Генерират нови идеи, а когато тези идеи биват чути и имплементирани, това повишава тяхната ангажираност и задоволеност. Поради това е важно мениджърите да познават своя екип, да разбират нуждите, желанията, мотивацията на всеки един член и да го подкрепят.

Откритостта, възможността за честен диалог между мениджър и служител, са от изключителна важност. По този начин служителят се чувства разбран и подкрепян.

Колеги, които са и приятели

Създаването на положителна работна среда може да бъде трудно, но повече от всякога е изключително важно да се изгради такава, която вълнува служителите! Положителната работна среда е един от най-желаните фактори за работниците - проучване на Deloitte установява, че 94% от ръководителите и 88% от служителите вярват, че положителната корпоративна култура е ключова за успеха на компанията.

За да има подобна позитивна работна среда, от голямо значение е служителите да се чувстват сред приятели на работа. Да не са просто колеги, които се конкурират, а напротив - да се стимулират приятелските взаимоотношения.

Грижа и гъвкавост от страна на работодателя

За да държим високо ниво на щастие сред екипа си, не е достатъчно да стимулираме позитивната работна среда. Усилията, които се изискват от работодателите, са много повече. Сред тях са да познават потребностите на служителите и когато е необходимо да предлагат гъвкавост и разбиране – това включва гъвкаво работно време и възможност за работа от вкъщи. Това е възможност за служителите да балансират по-добре между работните си задължения и личния живот.

Грижата е свързана и с това как работодателите да признават постиженията на служителите и да ги възнаграждават. Голяма роля в този аспект играят допълнителните грижи като пакет със социални придобивки - ваучери за храна по наредба 7, допълнително здравно осигуряване, бонусна схема, комплимент за рождения ден.

Ясна комуникация и вслушване в обратната връзка

В почти всички компании по света топ мениджмънтът взима решенията, включително тези, които касаят служителите. След това само информират екипа за тези решения. Когато се вземат големи решения, които засягат работната сила без техния принос, служителите са склонни да се чувстват изоставени и забравени. Това от своя страна води до цялостно влошаване нивото на щастие и липса на мотивация сред тях.

В почти всички компании по света топ мениджмънтът взима решенията, включително тези, които касаят служителите. След това само информират екипа за тези решения. Когато се вземат големи решения, които засягат работната сила без техния принос, служителите са склонни да се чувстват изоставени и забравени. Това от своя страна води до цялостно влошаване нивото на щастие и липса на мотивация сред тях.

Възможности за развитие и поощряване на постиженията

Служителите се чувстват щастливи и признати, когато техните мениджъри и ръководство похвалят упоритата им работа и признаят усилията и времето, вложени в постиженията им. Как можете да създадете среда, в която вие и вашите мениджъри разпознавате и поощрявате служителите за техните постижения?

Дефинирайте предварително таргетите и бонусите при постигането им.

 • Давайте редовно обратна връзка, използвайте всеки момент да похвалите служителите, когато се справят добре. Правете го публично.
 • Давайте награди, дори те да не са предварително дефинирани и обявени. Правете го по време на фирмени празненства.
 • Празнувайте победите, използвайте всеки повод, това повишава нивото на щастие.
 • Давайте повече социални придобивки от конкурентите ви. Това поощрява служителите и води до високи резултати.

Ниски нива на стрес

Важно е служителите да работят усилено, но мениджърите трябва да внимават да не претоварват служителите си - осъзнато или не. Ние можем лесно да насърчим работниците си да работят до късно, за да свършат даден проект да пропуснат обедната почивка или да не си почиват достатъчно. Това обаче е контрапродуктивна практика, която води служителите по стръмен, бърз път надолу към прегаряне и чувство на нещастие на работното място.

Вместо да насърчавате хората да се претоварват и работят повече, опитайте се да ги стимулирате да се отдръпнат от бюрото и да си починат. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, тъй като много хора са наясно, че мениджърите използват като мярка за добре свършена работа времето прекарано на бюрото, а не крайния резултат.

Как можете да насърчите хората да отделят време за себе си докато работят? Ето някои неща, които можете да препоръчате:

 • Кратки разходки навън, поне веднъж дневно
 • Редовно ставане от стола и консумация на вода
 • Малки похапвания преди обяда и следобед
 • Винаги да използват обедната почивка
 • Разговори с колеги, несвързани с работата

По този начин служителите се връщат освежени и с по-ясен ум, готови да работят по-интелигентно, а не по-усърдно. Честите почивки помагат и в борбата с прегарянето.

Следвайте нашите лесни съвети и ще видите как ще виждате повече усмихнати лица в офиса, а и по-добри резултати. Можете да научите как да планирате социалните придобивки за новата финансова година или как да съчетаете грижата за служителите и клиентите.