Бъдеще без хартия: ваучерите за храна стават дигитални от 2024 г.

Pluxee получи квота за ваучери за храна

24.01.2022

Радваме се да Ви съобщим, че Министерство на финансите публикува Заповед за определяне размера на индивидуалната квота

и общия брой на индивидуалните квоти за 2022 г., която можете да намерите тук:

Pluxee вече получи първа квота и започнахме отпечатването на ваучери за храна по Наредба 7.

Полагаме максимални усилия за възможно най-бързото изпълнение на всички постъпили вече поръчки.

В Парламента е внесено предложение за промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане в Преходни и Заключителни разпоредби във връзка със закъснялото стартиране на издаването на квоти ( параграф 9).

Новата клауза трябва да регламентира, че сумата на ваучерите за храна по Наредба 7, предоставени на служителите от работодателите със задна дата, няма да бъдат облагани с данъци.

Бихме искали да Ви информираме за следното развитие на ситуацията с квотата за ваучери за храна по Наредба 7 за 2022 година:

  • В края на миналата седмица Парламентът прие законопроект за удължаване на действието на Държавния бюджета за 2021 г. до края на март 2022 г.;
  • Квотата, определена в него до 31.03.2022 година, е 390 млн. лева;
  • Размерът на сумата за ваучери за храна, освободена от данъци и такси, остава 80 лева на човек на месец;
  • Ваучерите за храна на този етап не могат да се използват за заплащане на ток, вода, парно и газ.

Очакваме скоро Министерството на финансите да издаде Заповед за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за ваучери за храна по Наредба 7. Веднага щом това стане ще изпълним вече получените от Вас поръчки. Ще продължим да приемаме и изпълняваме поръчки в нормалния срок на работа.

В момента също можете да правите своите поръчки за всички наши ваучери, като вземете предвид гореспоменатото за ваучерите за храна по Наредба 7.

Миналата седмица беше публикуван и проектобюджет за 2022 година, като в него са предложени няколко ключови промени за ваучерите за храна през 2022 година:

  • Размерът на квотата да бъде увеличен на 1 милиард лева;
  • Сумата за ваучери за храна, освободени от данъци и такси, да бъде увеличена на 200 лева на човек на месец;
  • С ваучерите за храна да може да се заплаща за ток, вода, парно и газ.

Гореспоменатите предложения не са окончателни и не са приети. Тяхното обсъждане и гласуване трябва да стане до края на март тази година и се очаква, ако бъдат приети, да влязат в сила от 1-ви април, 2022 година.

Ваучерите за храна няма да се облагат с ДДС през 2022 г. Това важи за работодателите и служителите. Причината е, че ваучерите за храна би следвало да се третират като „многоцелеви“ поради различната ДДС ставка за различните храни, които могат да се закупят с тях (9% или 20% в зависимост от вида на храните), за която бе взето решение да се удължи до края на 2022 година.

За повече информация - свържете се с Вашия акаунт мениджър в Pluxee или ни се обадете на телефон 0700 40 700*.

Ако не сте наш клиент, можете да изпратите запитване за оферта тук или да разглеждате всички наши продукти.

*От понеделник до петък от 09:00 ч до 18:00 ч. Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.