Категория Новини

Image
 Победителите от Rinker Women Challenge 1.0

Новини

Pluxee и Stop Hunger финансират 4 бизнес проекта в Rinker Women Challenge 1.0

За нас от Плъкси България е изключителна привилегия, че имаме възможността благодарение на нашия глобален партньор – международната неправителствена организация Stop Hunger, да действаме тук и сега за по-добро бъдеще в България. Rinker Women Challenge 1.0 е част от тригодишен проект, насочен към овластяване на жени в неравностойно положение чрез психологическа подкрепа, подобряване възможностите им за реализация на пазара на труда и развиване на предприемачески умения. Целта на програмата е да подкрепим бизнес начинания на жени, които имат положително въздействие върху живота на жените в България.

Вижте още
Image
Ваучер за храна Плъкси

Новини

На 30.01.2024г. са обнародвани промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Image
Човек пред компютър

Новини

Платформата за поръчка на ваучери и презареждане на карти за подарък на Плъкси България вече има нов, по-удобен дизайн. Всички добре познати функционалности за поръчки и фактури остават непроменени.

Image
Содексо Пасс България става Плъкси България

Новини

Sodexo Benefits & Rewards Services (Содексо Услуги за социални придобивки и възнаграждения), водещ международен партньор на компаниите в областта на ангажираността на служителите и на социалните придобивки, се трансформира в нов бранд, Pluxee (Плъкси):

Image
Важна информация за годишната квота за ваучери за храна за 2022 г.

Новини

В качеството си на представител и член на Асоциацията на операторите на ваучери за храна, Pluxee публикува официално изявления на Aсоциацията във връзка с годишната квота за ваучери за храна по наредба 7 за 2022 г.

Image
Pluxee Bulgaria започва партньорство с онлайн платформата Foody.to със споделената цел за намаляване на разхищението на храна.

Новини

Pluxee Bulgaria започва партньорство с онлайн платформата Foody.to със споделената цел за намаляване на разхищението на храна.

Image
6 идеи за по-зелена и екологична работна среда

Новини

Светът се намира в динамична ситуация, в която е трудно да се правят както краткосрочни, така и дългосрочни планове.

Image
Бъдеще без хартия: ваучерите за храна стават дигитални от 2024 г.

Новини

Радваме се да Ви съобщим, че Министерство на финансите публикува Заповед за определяне размера на индивидуалната квота

Image
Габор Олайош

Новини

„Бизнес моделът на нашата компания винаги оказва положително въздействие върху местните общности. Ние сме компания, ориентирана към хората, нашата бизнес история е човешка история“

Image
Габор Олайош

Новини

От 1 септември 2021 г., Габор Олайош поема управлението на Содексо България (вече Pluxee) от нейния досегашен изпълнителен директор, Виктор Косконел, след изтичане на мандата му в България.