Категория Новини

Image
Човек пред компютър

Новини

Нов дизайн на платформата за поръчки от клиенти

Платформата за поръчка на ваучери и презареждане на карти за подарък на Плъкси България (доскоро Interaktiv) вече има нов, по-удобен дизайн. Всички добре познати функционалности за поръчки и фактури остават непроменени.

Вижте още
Image
Содексо Пасс България става Плъкси България

Новини

Sodexo Benefits & Rewards Services (Содексо Услуги за социални придобивки и възнаграждения), водещ международен партньор на компаниите в областта на ангажираността на служителите и на социалните придобивки, се трансформира в нов бранд, Pluxee (Плъкси):

Image
Важна информация за годишната квота за ваучери за храна за 2022 г.

Новини

В качеството си на представител и член на Асоциацията на операторите на ваучери за храна, Pluxee публикува официално изявления на Aсоциацията във връзка с годишната квота за ваучери за храна по наредба 7 за 2022 г.

Image
Pluxee Bulgaria започва партньорство с онлайн платформата Foody.to със споделената цел за намаляване на разхищението на храна.

Новини

Pluxee Bulgaria започва партньорство с онлайн платформата Foody.to със споделената цел за намаляване на разхищението на храна.

Image
6 идеи за по-зелена и екологична работна среда

Новини

Светът се намира в динамична ситуация, в която е трудно да се правят както краткосрочни, така и дългосрочни планове.

Image
Бъдеще без хартия: ваучерите за храна стават дигитални от 2024 г.

Новини

Радваме се да Ви съобщим, че Министерство на финансите публикува Заповед за определяне размера на индивидуалната квота

Image
Габор Олайош

Новини

„Бизнес моделът на нашата компания винаги оказва положително въздействие върху местните общности. Ние сме компания, ориентирана към хората, нашата бизнес история е човешка история“

Image
Габор Олайош

Новини

От 1 септември 2021 г., Габор Олайош поема управлението на Содексо България (вече Pluxee) от нейния досегашен изпълнителен директор, Виктор Косконел, след изтичане на мандата му в България.