Управител на магазин - организационни умения и компетенции

Какви организационни умения и компетенции трябва да притежава един управител на магазин?

24.08.2022

През последните няколко години бизнесът с търговия на дребно претърпя значителни промени и премина през едни от най-турболентните времена по време на COVID 19 пандемията. Това е една от най-значимите сфери в бизнеса и поради тази причина хората, които управляват всеки един аспект от тази сфера, са ключови за нейния успех.

Управителят на магазин има ключова роля в развитието на един обект

Ефикасният мениджмънт на търговския обект, който гарантира отлично представяне на служителите, е от основна важност. Клиентите очакват и оценяват високо отличното изживяване вътре в обекта, затова и екипът, управляван от мениджъра, трябва да се стреми да предоставя подобно изживяване във всеки един момент.

Кои са основните организационни умения и компетенции?

От управителя на магазина се очаква да се справя с редица предизвикателства, а също и да се справя с най-разнообразни задачи, за да доставя непрекъснато високи резултати в поверения му търговски обект. Това е и причината, когато подбирате управител за търговски обект, да се уверите, че той притежава следните умения и компетенции:

Да умее да комуникира с хора

Управителите трябва да имат способността да комуникират ефективно със своя екип, за да избегнат риска от грешно разбрана информация. Те трябва да имат и добри умения за слушане, за да разберат проблемите на своите служители или клиенти и да намерят решение. Ефективната комуникация е и ценен инструмент за обучение на служителите.

Да вижда нови възможности

Управлението на един магазин може да бъде както пасивно, така и активно. Пасивното управление обикновено води до това, че мениджъра се фокусира върху това да изпълнява основните си задължения, да ги подобрява до перфектност и по този начин да постига високо ниво на ефикасност.

Активният мениджър се стреми да делегира част от тези свои задължения на екипа, да ги стимулира да подобряват своята ефикасност, но в същото време да търси и открива нови възможности за развитие на търговския обект. Това може да се отнася към разширяване или оптимизиране на асортимент или пък за въвеждане на нов подход за обслужване. Това са примери за дейности, свързани с привличане на нови клиенти, които са ключова част от работата на управителя.

Технически умения

От мениджъра се очаква да води екипа чрез личен пример. Понякога първата продажба за деня трябва да е именно негова, за да стимулира останалите служители. За да се справя с управлението на магазина, от него се очаква да притежава съответните технически умения – да може да работи със съответни програми за продажби и управление на складова наличност, както и да може да продава съответните продукти или услуги, като демонстрира ползите им на клиента.

Способност да прогнозира

Успешното управление на наличностите в склада и магазина може да донесе допълнително между 5 и 20% повече продажби. Много е важно в магазина винаги да има търсената стока, както и да не залежават слабо оборотни продукти. Способността да прогнозира търсенето, продажбите, наличностите и липсите е ключова за всеки управител на магазин.

Поглед през различна перспектива

Добрият управител на магазин трябва да управлява взаимоотношенията с няколко ключови групи – клиентите, служителите, централното ръководство, местните власти и др. За да се справи успешно и да постига отлични резултати в тези взаимоотношения, от него се изисква да може да се “постави в обувките“ на всяка от тези групи, да разбере техните нужди и какво ги мотивира. Това специфично умение изисква да може да погледне през тяхната перспектива.

Да бъде лидер

Това е една от най-важните характеристики, които трябва да притежава мениджърът на търговски обект. Наложително е да се научи не само как да управлява екипа си, а как да го води. Това ще му позволи да увеличи максимално производителността на екипа и да му помогне да достигне пълния си потенциал. Да бъдеш добър лидер изисква развиване на няколко междуличностни умения като управление на хора и решаване на проблеми. Добрият лидер може да направи така, че екипа да се самоуправлява, като по този начин спестява време и ресурси за компанията.

Искате да научите повече? Вижте нашите съвети за поддържане на добри отношения с бизнес партньори.

Ако желаете да започнете да приемате продуктите на Pluxee във вашия обект, попълнете тази форма.