4 начина за по-добра ангажираност на служителите

4 начина за по-добра ангажираност на служителите

13.01.2017

Необходима е правилна стратегия за успешно ангажиране и мотивиране на служителите. Кои практики са наистина успешни и работят?

Служителите на фронтлайн позиции са първите, а понякога и единствените, които осъществяват връзка лице в лице с клиентите. Това прави тяхната роля изключително отговорна и важна, тъй като те представляват компанията, от което произтича и необходимостта тези служители да чувстват висока ангажираност с работното си място. В крайна сметка, ако те не се чувстват достатъчно удовлетворени, клиентите, с които те се срещат ежедневно, също няма да останат доволни.

В тази статия Ви предлагаме 4 тествани метода, които ще Ви покажат как да събудите максимума у Вашите фронтлайн служители.

1. Вярвайте и ценете техния опит с клиентите

Фронтлайн служителите обикновено са очите и ушите на компанията. Като такива, те могат да бъдат и много ценен източник на информация и обратна връзка. Например, рецепционистката или служителят в кол центъра всеки ден общуват с клиентите – знаят какво искат те, какво харесват и какво ги притеснява. Защо тогава компаниите не се вслушват повече в това, което те могат да кажат? Проучвания на Харвард Бизнес показват, че за всеки един долар, изхарчен за събиране и обработване на обратна връзка на служители, са изхарчени стотици за обратна връзка от потребители. 56% от фронтлайн служителите имат препоръки за подобряване на работния процес и предлагани услуги, но само 1/3 от тях биват питани за тяхното мнение.

Освен че биха могли да дадат много точни и правилни препоръки, фронтлайн служителите са и рекламното лице на компанията. Това събужда и необходимостта компаниите да инвестират в ангажираността на служителите си. По статистики на Галъп, ангажираните служители и клиенти са довели до 240% увеличение на бизнес резултатите в сравнение с компании, при които служителите/клиентите не се чувстват достатъчно ангажирани.

2. Отделете време да покажете признателност публично

Понякога едно единствено благодаря, особено ако е изразено публично, е достатъчно, за да даде голямо отражение. Когато компаниите отдават значение и благодарност на служителите, които демонстрират добри резултати и старание, те се чувстват по-оценени и по-лесно припознават себе си в компанията и нейните ценности. Тяхното удовлетворение и старание от своя страна спомагат за цялостното развитие и атмосфера в компанията. От служителска гледна точка, 34% смятат, че благодарността е една от най-ценните придобивки на работното място.

„EON“ – немска компания за придобивки, и Pluxee правят в партньорство една инициатива, чрез която служителите да могат да си изпращат персонализирани благодарности. 2 години след старта й и след като 76% от служителите са получили своето „Благодаря“, компанията наблюдава 13% повишаване на мотивацията у служителите, както и в броя на служителите, които се чувстват оценени (31%).

3. Ценете и уважавайте индивидуалността на служителите си

В проучване на около 20 000 служители от цял свят, става ясно, че най-важното за служителите, за да се чувстват ангажирани с работното си място, е да бъдат уважавани.

Да бъдеш уважаван като човек задминава получаването на похвала и дори възможността да учиш и да се развиваш. Служителите, които се чувстват уважавани от техния работодател, показват 56% по-добро здраве и общо благосъстояние, 89% удовлетворение от работата, както и 55% ангажираност. В заключение може да се каже, че служителите, които се чувстват уважавани на работното място, демонстрират по-висока мотивация, лоялност и трудолюбие.

Понякога, обаче, се случва само доброто желание от страна на работодателя да не е достатъчно, а да се изисква малко повече внимание и персонален подход. Във Великобритания например, в една логистична компания, цялостната комуникация се извършва предимно през e-mail. Това е удобно за служителите в офиса, но за шофьорите ( фронлайн служителите в случая), това не е така. След като компанията възобновява партньорството си с Pluxee, тя установява, че има 150 000 паунда незаявени ваучери – това се получава, защото до шофьорите изобщо не е достигнала информация, че получават поощрение и така те не са отишли да си го получат.

4. Запознайте служителите си с мисията и ценностите на компанията

Важно е да се организират инициативи, които да бъдат свързани с мисията и ценностите на компанията.

Социалните бонуси и придобивки показват на служителите какво цени компанията. Компании, които инвестират в техните служители (това те да са доволни и ангажирани с работното си място) наблюдават по-добри резултати.