Как да задържим най-добрите си служители?

Защо основното месечно възнаграждение не е достатъчно за задържането на добър служител?

16.12.2021

Наемането на нови служители и задържането им в компаниите никога не е било толкова трудно, колкото сега. Това е мнението на експерти от цял свят.

Икономиката се възстанови много по-рано от очакваното и това доведе до недостиг на служители. Икономически по-силните фирми се прицелиха в служителите на други компании, за да ги привлекат. Това от своя страна накара по-малките компании да предлагат по-високо месечно възнаграждение в опит да задържат своите таланти. В наскоро провела се конференция, организирана от LinkedIn и CNBC, експерти в областта на HR от най-големите международни компании се обединиха около мнението, че увеличението на заплатите е важно, но не достатъчно условие, за да наемеш или задържиш талант.

Високото месечно възнаграждение вече не е достатъчно

Един от панелистите по време на лекцията си сподели, че освен повишеното заплащане в неговата компания са предприели и други ходове. Според него правилната екосистема е точно толкова важна, колкото и възнаграждението. Чрез нея те подкрепят своите служители, като им показват възможностите за кариерно развитие. Той твърди, че когато служителят има ясна представа какъв е пътят, по който трябва да върви, за да развие своя потенциал и да постигне кариерните си цели, той е много по-ангажиран с работодателя си. „Заплатата е важна, но също толкова важно е да постигнеш кариерните си амбиции“ казва друг участник в конференцията.

Какво ще ви помогне за задържането на добър служител?

На друг форум, провел се по-рано тази година, специалисти по HR и мениджъри от водещи европейски компании се обединиха около няколко съвета за това, как да се повиши нивото на задържане на таланти и добри служители. 

Всички се съгласиха, че един от най-важните фактори, особено в момента, когато работата от вкъщи е водещата форма на работа, е добрата комуникация.

Добра комуникация

Комуникацията е много повече от говорене. Тя е по-скоро начин на свързване между хората. Най-голямата полза от добрата комуникация в компанията е в това, че служителите са много по-ангажирани към собствените си задължения и разбират много по-добре целите пред организацията.

Добрата комуникация може да повиши ангажираността им по следните начини:

  • Дава инструменти на лидерите да разбират по-добре нуждите и целите на служителите.
  • Позволява на мениджърите да разберат какво мотивира служителите и какво ги удовлетворява.
  • Дава възможност да се идентифицират силни и слаби страни, които иначе може да останат незабелязани.
  • Възможност да се развиват таланти спрямо потребностите на организацията.
  • Подобрени взаимовръзки между служители и мениджъри, както и връзките в самите екипи.

Свобода при работа и изпълнение на задачите

Компании като Google и Netflix са известни с това, че дават все повече свобода на своите служители. А в края на деня получават много по-високи резултати, подобрена ефективност, както и удовлетвореност от страна на служителите, които остават лоялни за по-дълъг период от време към работодателя си. Като цяло повечето технологични компании въвеждат подобни практики, най-вече за да стимулират иновативността сред своите служители, а като страничен ефект отчитат и много повече щастливи служители, нежелаещи да сменят работата си. Все повече банки, застрахователи и рекламни агенции прилагат този подход, а резултатът е налице –служителите се чувстват много по-ангажирани, по-отговорни и по-доволни от работата си.

Добър пакет социални придобивки

Естествено е социалните придобивки да са важни за служителите. В неотдавнашно проучване (Glassdoor’s Employment Confidence Survey) 60% от служителите заявяват, че за тях добрият пакет от социални придобивки има значение за това, дали да изберат нов работодател или да останат при настоящия. Над 80% от участниците в това изследване твърдят, че биха предпочели повече и по-добри социални придобивки пред повишение на заплатата. Ваучерите за храна, допълнителното здравно осигуряване с висока степен на покритие, картата за спорт, са много по-стимулиращи за служителите, отколкото стандартното 5% увеличение на заплатата.

Възможности за личностно развитие

Ако работодателят си постави за цел да предостави повече и по-добри възможности за личностно развитие на своите служители, не просто ще редуцира броя на напусналите, а ще се радва на по-мотивирани и ангажирани служители.

Какво всъщност представлява възможността за личностно израстване? Това е възможност за служителя да научи нови неща, да придобие нови умения и знания, да поеме нови отговорности, да извърви нови стъпки, за да бъде промотиран в йерархията или да получи изцяло нова и различна роля в организацията. За да се случва всичко по правилния начин, е добре да си изработите подход, който е систематичен, добре комуникиран, ясен и удобен за изпълнение от всички – мениджъри и служители. Ако имате вече изграден такъв подход, просто го следвайте. По този начин вашите служители ще знаят, че могат да разчитат на вас и на него. Скоро ще станат видими и първите резултати– много по-малко напуснали таланти, подобрени бизнес резултати и по-малко разходи за привличане на нови служители.

Възможности за растеж в компанията

Кариерният растеж е свързан с това служителите на компанията да получат повече отговорности, по-важна роля в организацията, но и по-високо заплащане. Промотирането на служителите е важно не само за самите тях, но и за организацията. Причините са няколко. Самите повишени служители са по-мотивирани, чувстват се оценени, тяхната работна етика се повишава. Освен това кариерното развитие на едни служители показва на останалите, че това е възможно, което от своя страна служи като стимул за всички колеги. Тези служители са посланици на фирмата както на вътрешно ниво сред служителите, така и пред потенциални кандидати за работа извън компанията. Това подобрява както вътрешнокорпоративния, така и външнокорпоративния имидж на работодателя.

Получаване на бонуси и възнаграждения за добре свършена работа

63% от участниците в глобално проучване, проведено от Society for Human Resource Management посочват, че бонусите и възнагражденията за добре свършена работа все още са един от най-важните фактори за тях, когато решават дали да напуснат работодателя си. Според посоченото допитване този фактор е на второ място след удовлетвореност от работата.

Точният размер на бонуса е от съществено значение за мотивацията и ангажираността на служителите. Прекалено големите бонуси могат да се окажат разрушителни за желанието на служителите да свършат определена задача. Причината се крие в риска служителите да станат толкова мотивирани, че нивото им на стрес да доведе до претоварване или до това служителите да правят грешки, които да понижат тяхната ефективност.

Важно е и да не се стимулира прекалено голямата конкуренция между служителите. Вместо да работят в екип, служителите стават индивидуалисти, чиято цел е само и единствено да свършат собствената си работа, без да се интересуват от общите фирмени цели. Затова бонусите и възнагражденията за добре свършена работа трябва да са съразмерни със задачите, да стимулират здравословна конкурентност между служителите, но също и кооперативност. Те трябва да ги ангажират и амбицират, но без да ги стресират прекомерно. Затова помислете и за формата на бонуса! Понякога ваучерите за подарък Pluxee може да са по-ефективният и точен избор пред това да предложите парична добавка към месечната заплата на служителя.