Как да мотивираме служителите

Как да мотивираме служителите

5.01.2017

Докато бизнесите се борят да повишат нивото на ангажираност и удовлетворение, често възниква следният въпрос: на какво служителите реагират по-добре – признание или пари?

За много компании е трудно да повишат ангажираността на служителите си и често това създава много проблеми. Да увеличат заплатите? Да дават повече социални придобивки? Повече гъвкавост?

Увеличението на заплатата е краткосрочна мотивация

Служителите очакват да получават достатъчно висока заплата, без която никакви други придобивки не биха ги привлекли. Това е и причината в някои по-слабо развити икономически страни, като Бразилия и Полша, заплащането да е в основата на вземане на решение дали да се приеме дадена работна оферта.

В икономически по-развитите страни финансовите компенсации губят своята привлекателност. Повишението на заплатата е последвано от 2-3-седмично щастие. Проучване на първите 10 фактора за щастие на работното място, проведено с повече от 200 000 служители по цял свят, показва, че най-ценено от служителите е признанието за тяхната работа. Високата заплата е едва на 8-ма позиция.

Социалните придобивки са преди заплатата

Какъв е най-ефективният начин работодател да покаже своята признателност? Проучване на Гласдор за 2015г. показва, че всеки 4 от 5 служители (79% от анкетираните) предпочитат да получават социални придобивки пред повишение на заплатата.

Видът на социалните придобивки варира в зависимост от профила на компанията и дори на страната. Например, в проучване на Pluxee, проведено в 5 държави, става ясно, че в Бразилия и Индия достъпът до различни спортни активности влияе за привлекателността на една компания също толкова, колкото и финансовите облаги, които предлага.

На други пазари на труда, като например в САЩ, където само 9% от майките получават напълно платено майчинство, то би представлявало неоценима придобивка.

Коя е най-добрата придобивка, варира в зависимост от перспективата. Да дадете възможност на служителите си сами да избират как техният труд да бъде поощрен, е чудесно средство за повишаване на тяхната ангажираност. Например, ако вземем нов служител и служител, който е от повече време в компанията и заема по-ръководна длъжност, единият може да предпочете програма за опрощаване кредит, а другият – бонуси, свързани с ваканции и почивки. Компаниите стават все по-гъвкави по отношение на предлаганите социални придобивки и те могат да варират от програми за фитнес и тренировки или безплатни хранителни покупки, до различни и по-нестандартни придобивки.

Според проучване на Фондацията за стимулиране на служителите, правилната поощрителна програма може да подобри представянето на екипа с 44%, да повиши ангажираността на служителите с 20%, както и да привлече по-квалифицирани служители. Проучване на Содексо от 2015 година показва, че 74% от работодателите, предложили програми за стимулиране на служителите чрез социални придобивки, наблюдават подобрение в привлекателността на компанията, 88% наблюдават ръст в продуктивността, а 71% ръст в продажбите.

Когато служителите се чувстват оценени, се повишава и тяхната принадлежност към компанията, за която работят. Това в дългосрочен план води до по-висока ангажираност, привързаност и продуктивност на служителите. Според някои проучвания, продуктивността може да се повиши с до 30%, ако служителите получават поне по 1 похвала на ден.

Проучване на МакКинзи показва също така, че бонуси като внимание и изслушване на мнението и проблемите на служителя от страна на ръководството, както и възможността да се заемат ръководни роли за един ден например, са също толкова ефективни, колкото и паричните бонуси.