Подбор на персонал. Как да изберем нов служител?

Подбор на персонал. Как да направим правилния избор на нов служител?

15.09.2022

Когато анализираме представянето на дадена компания, най-често гледаме финансовите документи – отчети на приходите и разходите, финансовия баланс, растеж на годишна база.

Това, на което почти никога не се обръща внимание, а е от стратегическо значение, са служителите. Всъщност те правят разликата, от тях в най-голяма степен зависи дали една компания ще е успешна или не. По този начин анализаторите подценяват значително един ключов процес – подбора на персонал.

Защо е важно да направим правилния подбор на персонал?

Правилният подбор на персонал определя пътя на успеха или провала на организацията. Огромна е разликата между това дали се назначават качествени служители или хора, които в крайна сметка ще бъдат в тежест на бюджета на компанията. Следователно - с подбора трябва да се действа изключително внимателно, защото едно грешно назначение може да причини значителни загуби и щети на фирмата, с които след това трябва да се справяме дълго време.

Това се отнася особено, когато говорим за ключови назначения, но не само, понякога и работещ на ниска позиция може да причини големи проблеми.

Какви стъпки да следваме?

След като този процес е от толкова ключово значение за компанията, е редно да имаме добре разработена стратегия за подбор. Ние ви предлагаме няколко конкретни стъпки, с които да изградите ваша собствена политика по назначаване на служители.

Ясно представете нуждите на компанията

Доста често служителите по подбор представят неясно нуждите на компанията, като се целят да привлекат вниманието на възможно най-много кандидати. В резултат на това те получават огромен брой кандидатури, а същевременно не разполагат с необходимия времеви ресурс да ги отсеят. Така те обръщат внимание само на част от изпратените документи и е възможно да пропусне най-качествените хора за отворената позиция. В допълнение, губят много време да преглеждат автобиографии, които не са подходящи.

За да се избегне подобен сценарий е необходимо да дефинирате добре и детайлно какви точно са нуждите на компанията, за да се уверите, че за позицията кандидатстват хора, които са разпознали себе си в описанието. Така рискът да получите нерелевантни кандидатури е значително по-малък, а и ще спестите значително време за разглеждане на кандидатури.

Използвайте различни канали за разпространение на обявата

Много служители по подбор на персонал използват само един или два канала за популяризиране на обяви за работа. Добра идея е да разширите този кръг - съществуват множество канали за комуникация, особено дигитални. Дори и да ви се струва малко вероятно да откриете правилния човек в един или друг канал предвид профила на позицията, не пречи да опитате.

Подгответе правилните въпроси

Как да разберете дали човекът, явил се на интервю, е правилният кандидат за вас? Като му зададете правилните въпроси, разбира се. За да изградите правилен въпросник за съответната позиция, много е важно да сте си изяснили какъв е идеалният профил на кандидат. Да знаете какви знания, умения, квалификация и човешки характеристики трябва да притежава успешният служител за търсената роля. На база на този профил ще можете да си дадете ясна сметка с какви въпроси ще разберете дали това е той или тя.

Кандидатите също се подготвят за интервю, като четат или слушат материали за фирмата и позицията. Затова се стремете да избягвате клишираните въпроси, които не носят нужната ви информация. Задавайте въпроси, които ще ви покажат дали кандидата работи добре в екип, как се справя с проблеми, как управлява конфликтни ситуации, какво го мотивира и какво го демотивира.

Търсете информация как работи с подчинени или с мениджър, как би добавил стойност към вашата компания. Дори да имате стандартизиран списък с въпроси за позицията, добавете един-два на база автобиографията на кандидата.

Не забравяйте да изпратите предварителни указания - как се стига до офиса или пред коя платформа за видео връзка ще се проведе интервюто, както и колко време ще продължи. Добре е да отделите поне половин час за разговор с кандидата, като можете да го срещнете и с бъдещия мениджър. Избягвайте прекалено дълги интервюта, които са изморителни и за двете страни.

Представете реалната работна среда, както и служителите

Една от често срещаните грешки на служителите по подбора е да представят компанията в прекалено идеалистична светлина, само и само да спечелят кандидата. Колкото и добра да е дадена организация, винаги има и предизвикателства за дадената позиция. При скриване или некоректно представяне на информация, рискуваме новият служител бързо да се разочарова и да напусне. Затова е важно да бъдат представени коректно всички задължения и очаквания към кандидата, за да може да вземе информирано решение при приемане на оферта.

Добра идея е кандидатът да се срещне с екипа, в който ще работи, или със своя мениджър. Ако това е невъзможно, добре е да получи реална представа за силните и слабите страни на екипа - така ще му дадете възможност на много ранен етап да прецени дали това е неговото място. Ще си спестите време и ресурси, ако на този етап бъдещия кандидат се откаже, защото ще можете да продължите процеса по подбор с други добри кандидати.

Дайте най-добрите отговори на въпросите на кандидата

Когато давате възможност на кандидата да зададе собствените си въпроси, се постарайте да дадете възможно най-изчерпателните отговори. Ако не можете да отговорите на момента, постарайте се да съберете информацията и да я изпратите допълнително, стига да не е конфиденциална. Много често кандидатите са събрали предварителна информация и ви задават въпроси, за да я проверят.

Ако отговорите непълно, рискувате да го оставите с впечатление, че криете истината или част от нея и да го загубите.

Важно е и да задържим добрите кадри!

Освен стратегия за подбор, успешните компании имат и стратегии за задържане на качествените служители и талантите. Този аспект на управлението на човешките ресурси е от също толкова стратегическо важно значение за компанията, колкото и подбора.

Освен добро възнаграждение, за задържането на добрите кадри е необходимо предоставяне на пакет социални придобивки. Сред тях могат да бъдат карти за градски транспорт или спорт, допълнително здравно осигуряване, електронни ваучери за храна, бонуси за постигнати резултати, увеличение на възнаграждението спрямо представянето. Все по-голямо значение имат и нематериални придобивки като гъвкаво работно време, възможности за работа от вкъщи, възможности за развитие и обучение. Все важни политики, които повишават процента на задържане – ключов показател за добрата стратегия по управление на човешките ресурси.

Ако нашите съвети са Ви били полезни, можете да научите как да планирате по-добре социалните придобивки в компанията