Информация за плащането на битови сметки с ваучерите за храна

Информация за плащането на битови сметки с ваучерите за храна

21.10.2022

През последните месеци получихме доста въпроси, свързани с възможността за плащане на битови сметки с ваучери за храна.

Споделяме с Вас информация от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ), на която сме член, отпечатана в медиите:

От началото на април бе разширен обхватът на предоставяните от работодателите купони, но електроразпределителните дружества, ВиК операторите и топлофикациите не желаят клиентите им да се разплащат с тях.

Не проявяват интерес към ваучерите, защото масово абонатите им се разплащат през интернет, а не на каса, са отговорили на запитването на медията от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ).

От АОВХ бе направен опит да организират фирмите за битови плащания да приемат ваучери, но от финансовото министерство не бе получено подобно разрешение, тъй като по закон разплащането с ваучери трябва да става директно с доставчика на услугата.

Така заплащането на битови сметки с ваучерите за храна за момента остава невъзможно поради ограничения на законовата рамка.

Повече детайли, можете да намерите в материала тук.