Как да се справим с управление на човешките ресурси в голяма компания?

Как да се справим с управление на човешките ресурси в голяма компания?

10.02.2023

В големи компании функциите на специалистите Човешки ресурси често остават неразбрани за останалите служителите. Много често те виждат само отдели аспекти от работата на HR отдела и трудно могат да разберат колко сложна може да бъде тя.

Най-общо казано, отдел Човешки Ресурси управлява жизнения цикъл на служителите в компанията - подбор, наемане, въвеждащи програми, обучения освобождаване или напускане на служители от работа. Администрацията на този процес, както и процеса на управление на възнагражденията и социалните придобивки, са отговорност на специалистите в тази дирекция.

Какви са особеностите на човешките ресурси в голяма компания?

Въпреки че HR специалистите имат еднакви цели във всяка компания, работата в голяма фирма има своята специфика. Тя идва от по-голямата структура и йерархия, по-големия екип от специалисти HR, управления на голям брой хора и по-високи бюджети, комплексните стратегиите, които следват. Много често в малките компании един човек се грижи за всичко свързано с човешки ресурси, което е предпоставка голяма част от дейностите да бъдат неглижирани поради липса на време и бюджет.

Характерно за големите компании е корпоративната структура, по-ясно разписани правила, много екипи с различни функции, йерархия. Бюджетът е другата сериозна разлика – големите корпорации осъзнават важността на човешкия ресурс и инвестират много по-интензивно в него. Те предпочитат да правят разходи за задържане и усъвършенстване на служителите, вместо за наемане и обучение на нови. От това се поражда и необходимост от служители ЧР, които да отговарят за всички тези дейности, свързани със задържането на персонала.

Как да се справим успешно?

Ако мечтаете за HR кариера в голяма компания или скоро започвате нова работа след като сте били специалист в малка фирма, следвайте нашите съвети, за да се справите успешно.

1. Адаптирайте се към фирмената култура

Фирмената култура е нещо, което рядко е разписан документ. Тя е резултат на натрупания през годините манталитет, взаимоотношения и поведение на отделните служители и мениджъри. За целта, за да се справите успешно на позиция в отдел Човешки ресурси, вие трябва бързо да успеете да „прочетете“ фирмената култура и да съумеете да се адаптирате към нея. Разберете какви са взаимоотношенията между хората, какъв е процеса на вземане на решения, как протича комуникацията, за да успеете да се адаптирате в рамките на няколко месеца.

2. Научете спецификата на всяка позиция

За да бъдете истински партньор на вашите колеги от другите дирекции, е добре да познавате спецификата на работа на всеки. Това отличава добрия специалист от посредствения. Вие трябва да разбирате от продажби, финанси, маркетинг, производство и всяка друга важна дейност на компанията, в която работите. Когато можете да говорите на един език с колегите от другите отдели, вие ще бъдете приети като човек, на когото те могат да се доверят и да приемат, че вие ще им бъдете от полза.

3. Търсене иновативни методи

Повечето специалисти ЧР са изключително предпазливи, избягват рисковете и предпочитат консервативни подходи в тяхната работа. Това обаче е метод от миналото. За да бъдете успешни в настоящата динамична среда, вие всъщност трябва да умеете да правите нещата иновативно и дори с по-високо ниво на риск. Не се страхувайте да използвате технологиите като ваш помощник, търсете нестандартни инструменти за подбор или за задържане на персонал. Бъдете една крачка пред конкурентите ви.

4. Изслушвайте служителите и техните нужди

За да станете наистина добър експерт в областта на човешките ресурси, е необходимо да бъдете отличен комуникатор. Комуникационния процес включва два основни елемента – да можете вие да говорите добре, но по-важното е да можете да изслушвате и разбирате това, което останалите ви говорят. Вторият елемент често се подценява и неглижира, но всъщност той е много по-важен за HR служителите. Вие трябва да разбирате това, което вашите колеги от другите отдели ви казват.

Да умеете да четете „между редовете“, защото много често това, което служителите наистина чувстват, остава недоизказано. Ако вие се справите с това, другите ще ви имат много по-голямо доверие, а вие ще можете да решавате техните проблеми с лекота.

5. Мотивирайте и ангажирайте служителите

Бъдете вдъхновител. Твърде често HR специалистите са възприемани от другите служители като тези, които представляват ръководството и налагат правилата. Това със сигурност е възприятие, което трябва да промените. За целта е необходимо да вдъхновявате, да мотивирате и да ангажирате останалите. Покажете им как можете да сте им полза. Давайте личен пример за всяка инициатива на компанията, бъдете от първите доброволци при благотворителни инициативи или непопулярни задачи, поставени от мениджмънта. Така вие ще се превърнете в лидер, какъвто останалите са готови да следват.

Разпределението на бюджета за обучения и социални придобивки е сериозна отговорност. Опознайте добре нуждите на служителите, за да им предложите тези решения, които ще бъдат оценени най-високо от тях. Не пропускайте да проучите и социалния пакет на конкурентите - каква месечна сума ваучери за храна предоставят на служителите си, какъв пакет здравно осигуряване, бюджет за обучение.

6. Бъдете свързващото звено между бъдещите и настоящите служители

Управлението на човешките ресурси включва и планирането на човекооборота на служителите. Това означава да сте подготвени да управлявате процеса по освобождаване на служители или тези, които напускат сами, както и процеса по назначаване на служители и съответния процес по приемо-предаване на работата. Това е доста сложна задача, която изисква умения по координиране и планиране. Важна е, защото ако се проведе както трябва, гарантира гладко протичане на приемо-предаването и непрекъсваем процес на работа.

7. Осигурявайте комуникация между всички отдели

Сигурно сте чували, че между различните отдели в дадена голяма компания непрекъснато има конфликти и сблъсъци. Това е така, защото често интересите на отделните звена не съвпадат, но също така и защото комуникацията между тези звена е нарушена. За да разрешите проблема с комуникацията, вие можете да се включите като посредник, поради това, че заемате неутрална позиция от гледна точка и на двата отдела.

С какво да бъдем внимателни?

За да се превърнете в успешен експерт, е необходимо да внимавате с някои често срещани грешки, които могат да провалят вашата кариера:

  1. Внимавайте с конфиденциалната информация. Във вашата роля вие често ще получавате информация, която е недостъпна за останалите служители. Не я споделяйте с приятелите в компанията, колкото и това да е изкушаващо за вас.
  2. Не забравяйте, че служителите са хора. В ролята ви на HR специалист вие ще трябва да защитавате интересите на компанията и да следите всички да спазват правилата. Все пак не губете човешката перспектива, правете компромиси, когато става въпрос за дребни недоразумения.
  3. Не забравяйте, че вие трябва да сте „адвокати“ на служителите пред топ мениджмънта на компанията. Защитавайте в разумни граници нуждите и желанията на служителите.
  4. Когато търсите нови служители, взимайте под внимание всички аспекти от работата – качества и умения на кандидата, опит и образование, но също така и възможността на дадения кандидат да се впише в корпоративната култура, среда, екип.

Можете да научите какво прави служителите щастливи или Как да планирате социалните придобивки във фирмата.