4 практики за това как и защо е важно да учим нови неща през целия си живот

4 практики за това как и защо е важно да учим нови неща през целия си живот

12.08.2020

В една динамично променяща се работна и пазарна среда, от служителите се изисква постоянно да актуализират уменията си и придобиват нови.

. Пример е пандемията от COVID-19, която ще остави след себе си устойчив във времето ефект върху начина на опериране на бизнесите. „Ученето ще бъде основата на нашето оцеляване в този период, както за организациите, така и за индивидите в тях.” - категорични са авторите в Harvard Business Review и преподаватели в INSEAD Ани Пешкам и Жанпиеро Петриглиери.

Повече от всякога за организациите е ключово да изградят работна сила от служители, учещи се през целия живот. Тази важна задача обаче не е отговорност само на организациите и звената “Обучение и развитие”, от всеки член на екипа зависи дали ще улови възможностите да напредва. Нашите партньори от The Business Institute споделят 4 конкретни практики, които могат да помогнат на организациите и служителите им да развият нагласата си за учене през целия живот и така да се адаптират успешно към съвременната бизнес среда.

Постоянно развитие и растеж

Фиксирана ли е интелигентността още от раждането, или може да се развива? Мозъкът е като мускул става по-силен колкото повече го използваме, тъй като ученето предизвиква невроните в него да създават нови връзки. Няма ограничение на това колко можем да научим през живота си.

За да се насърчи постоянството в ученето, форматът на представяне на знанието трябва не просто да е интерактивен, а ангажиращ. Разказване на истории, разиграване на игри – звучи детинско, но тези методи са силно ефикасни за усвояване на знания и умения, независимо от възрастта на хора. Препоръчва се редовна мозъчна гимнастика с добре премерена доза от сериозни игри, бизнес симулации, задачи за самоподготовка и групова работа по реални казуси.

Майсторство на няколко нива

Представата за развитие като експерт в една единствената конкретна област в остаряла и неадаптирана към настоящата реалност. Дълголетието, на което се радваме днес, както и динамичната икономическа обстановка, повлияна от бързата смяна на технологии и потребителски нагласи, изискват професионалистите да развиват в дълбочина компетенциите си в най-разнообразни сфери, като ги надграждат по-целенасочено. Усвояването на разнообразни умения и постигането на майсторство в няколко области разграничава професионалистите едни от други.

За да стимулират този тип развитие, организациите могат да предложат подкрепа за участие в тренинги – вътрешни академии или външни програми - не само за надграждане, а и за усвояване на съвсем нови експертни умения. Например, маркетинг или търговски експерти, които имат интерес към придобиване на по-висока финансова грамотност.

Излизане извън зоната на комфорт

Счита се, че когато работят над предизвикателни задачи с умерено ниво на стрес (така наречения „добър стрес“), служителите са в зоната на учене, в която са максимално продуктивни. Затова и редица учени казват и доказват, че за да се учат, хората трябва да „опъват“ границите си и преминават отвъд тях.

Еднократното излизане извън зоната на комфорт е трудно, но истинското предизвикателство е задържането на постоянство в тази задача. След първоначален бърз ръст в развитието на бизнес компетенции в следствие на излизане от зоната на комфорт, например при смяна на работното място, вълнението утихва, процесите на учене и развитие минават в застой, а задачите започват да се извършват автоматично, което предизвиква скука. В резултат, положителното влияние на служителя върху бизнеса се забавя значително. За да избегнат този капан, служителите трябва да придобият постоянство в излизането извън зоната на комфорт, като търсят целенасочено нови начини да предизвикат потенциала си за развитие

Смяна на средата за учене

Независимо дали обученията са присъствени или онлайн, една единствена обучителна платформа не е достатъчна. Различната среда дава различни инструменти и ситуации за „консумация” на знание. Затова и трудно може да се каже, че съществува една идеална среда за обучение. Например, в The Business Institute съчетават онлайн съдържание за самостоятелно учене (обучителни игрални или анимирани видеа) със сесии в реално време за дискусия с фасилитатор и пренос на теорията в бизнес практиката; упражнения за самоподготовка с работа в екипи по казуси или отборни игри; бизнес симулации за експериментация в безрискова среда с разискване на реални казуси и обратна връзка за прилагане на методи и инструменти в практиката.

Правете това, което обичате

“Ikigai” – японска концепция за „причината да живееш“. Ikigai включва в себе си всички елементи от съществуването ни: кариера, хобита, взаимоотношения и духовност. Припознаването на личния ни ikigai носи удовлетворение, изпълва живота ни със смисъл, съответно желание за развитие.

Въпреки че всяка организация носи голяма отговорност да предоставя на своите служители контекст, в който те да откриват чувство за смисъл, професионалистите имат възможност в голяма степен сами да открият и надградят своя ikigai. Съществуват редица инструменти и методи, които могат да подпомогнат този процес.

Материалът е базиран на статията “Seven essential elements of a lifelong learning mindset” на МcКinsey&Company, 2019. Вижте пълния текст тук.