Социални придобивки вместо бонуси

Социални придобивки вместо бонуси – как да ангажираме екипа си?

11.07.2022

Съществуват много теории за това как да се мотивират служителите, като всички са фокусирани върху това какво “движи” напред човек на работното му място.

Мотивирането на персонала е критичен фактор за успеха на всеки бизнес. Както в личния си живот, така и на работното място, хората са различни и не всеки реагира по един и същи начин в конкретна ситуация. Важно е организациите не само да разбират различните характеристики на служители си, но и да знаят какво би мотивирало тези конкретни личности. Въоръжени с тази информация, организациите могат да адаптират начина, по който стимулират персонала, и драстично да подобрят нивата на ангажираност на работното място.

Една от най-новите теории е тази на Фредерик Херцберг. Според нея хората имат два основни типа нужди – хигиенни и мотивационни. Хигиенните се отнасят към работната среда, заплащането, работните взаимоотношения, а мотивационните нужди включват признателността за свършената работа от страна на работодателя, повишенията и възможности за различни постижения в професията.

Компаниите, които искат да създадат работно място с доволни и мотивирани служители, трябва да намерят баланса между изграждането на хармонична работна среда, предлагаща конкурентни заплати и сигурност, като същевременно насърчават служителите си и осигуряват възможности да си проправят път по кариерната стълбица.

Видове социални придобивки

Съществуват различни видове социални придобивки, но ние можем да ги групираме в няколко вида: свързани със здравето, с работно място и време, със свободното време, с обучението на служителите. Както можем да съдим и от техните названия, тези придобивки обхващат почти всички аспекти на взаимоотношенията между организацията и служителите. Първият вид, които са свързани със здравето /физическо и психическо/, са най-често допълнително здравно осигуряване, карти за спорт и фитнес, ваучери и карти за спортни магазини, плодове и зеленчуци, достъпни за служителите на територията на офиса.

Тези, които са свързани с работното място и време, са гъвкавост на работното време – начало и край на работния ден, време за почивки, забавления (осигурени на територията на офиса). Придобивките, свързани със свободното време на служителя са най-често ваучери или карти за ваканция, ваучери за храна или за подаръци. Тези придобивки, които са свързани с обучението на служителите, могат да бъдат стипендии, покриване на разходите за платени курсове, организиране на обучения от външни и вътрешни обучители, които повишават квалификацията на служителите.

Какво ги прави по-ефективни от бонусите?

От теорията на Херцберг разбираме, че ако за даден служител са покрити само хигиенните нужди, то това не е достатъчно той да бъде мотивиран. С други думи, ако просто му изплащаме заплатата и бонусите, и поддържаме нормална работна среда, служителя ще се чувства доволен и спокоен, но не съвсем мотивиран.

По-голяма ангажираност на служителите

Изследване на Idea Connect показа, че програма за социални придобивки може да повиши производителността на служителите с до 44%*. Една наистина добре обмислена и разработена програма за социални придобивки предлага на служителите по-последователна и осезаема оценка, отколкото паричен бонус веднъж годишно или парична награда за 10-годишна служба. В резултат на това, ние получаваме много по-ангажирани служители, които носят и по-висока ефективност в работата си.

Баланс между личен и професионален живот

Както се вижда от различните видове социални придобивки, повечето от тях дават възможност и стимулират служителя да води по-балансиран личен и професионален живот. Спортът, пътуванията, доброто хранене, дори обученията, осигуряват необходимото за даден служител да „презарежда батериите“, да се грижи за здравето си и да има време за близките си.

Повишена продуктивност

При добър подбор и баланс на социалните придобивки, в средносрочен план ние ще получим от нашите служители значително подобрена продуктивност на техния труд. Когато те са отпочинали, заредени с енергия и мотивирани, задачите се приемат с интерес и удоволствие, което води до добър краен резултат и за двете страни.

Как да изберем правилните социални придобивки за екипа ни?

Социалните придобивки струват пари на компанията, затова е много трудно да предложим абсолютно всички възможни варианти, колкото и да ни се иска и колкото и да ценим нашите служители. Правилният и балансиран подбор на придобивките, които да предложим, е ключът към успешната програма, с която да имаме конкурентно предимство на пазара на труда и да задържаме качествените служители.

Кои са най-често предлаганите социални придобивки

Преди да разгледаме кои са най-използваните социални придобивки, които работодателите предоставят на своите служители, нека отново погледнем към Франк Херцберг и инструментите, които неговата теория ни дава. Защо е толкова важна тази теория за мениджърите и собствениците на една компания? Тя ни дава информация кои фактори повишават мотивацията и кои фактори ни гарантират, че служителя ще е доволен от работното си място. Важно е да правим разлика между доволен и мотивиран.

Служителят обикновено е доволен /т.нар. хигиенни фактори/, когато получава навреме и в пълен размер работната си заплата, а работните условия му позволяват да се труди в нормална и безопасна среда. Тук се включват и допълнителни месечни придобивки, с които той е свикнал, като например ваучерите за храна, допълнително здравно осигуряване и дори платения отпуск. Тези фактори карат служителя да се чувства доволен и сигурен на работното място. Това, което го мотивира и го кара да полага допълнителни усилия, да постигне целите на компанията, са т.нар. мотивиращи фактори. Те са свързани с личностно развитие, предизвикателни задачи, възможност за поемане на отговорност, ясен кариерен път и бонуси за постигане на трудни таргети или завършване на големи проекти.

В България най-често се предлагат ваучерите за храна, които ползват данъчни облекчения от държавата, допълнително здравно осигуряване, както и карти или средства за спорт. Все повече компании се ориентират и към допълнителни стимули, като дигитални социални придобивки като виртуална карта Pluxee в стремежа си да са привлекателни и адекватни към по-младите си служители. Именно тези придобивки могат да бъдат използвани като мотивационен фактор, тъй като позволяват на служителя да се развива професионално и личностно и са дадени като награда за постигане на трудна цел или проект.

Какво представлява дигитална социална придобивка?

Виртуална карта Pluxee е възможност за работодателите да предоставят модерна дигитална социална придобивка на своите служители. Те представлява виртуална карта Mastercard, която дава възможност за пазаруване онлайн или във физически търговски обекти от партньорската мрежа на Содексо. Продуктът е алтернатива на хартиените ваучери за подарък, която пести време и има по-малка администрация. В пъти по-екологична е, тъй като няма пластика или хартия, свързана с употребата, използва се чрез мобилния телефон, а както знаем, особено младите хора не се разделят с него. Всички тези предимства правят виртуална карта Pluxee изключително популярна сред служители, които са млади, динамични и ангажирани с опазването на околната среда.