Как да изградим успешен екип? Следвайте тези 6 съвета

Как да изградим успешен екип? Следвайте тези 6 съвета

11.07.2022

Каква е ролята на екипа за вашия бизнес?

Екипът е от изключителна важност за организациите, особено в днешния силно дигитализиран свят. Практиката показва, че организациите, които наблягат на работата в екип, създават иновации по-бързо, коригират грешките си по-бързо, намират по-добри решения на проблемите и постигат по-висока производителност.

Подобряването на екипната работа има за цел да повиши производителността и ефективността. По този начин се изграждат силни взаимоотношения между служителите, защото колкото повече те работят близо един до друг, толкова повече се опознават и развиват симпатия един към друг. Колкото повече работят заедно, толкова повече се научават да живеят със силните и слабите страни на другия. Когато работят заедно дълго време, членовете на екипа естествено се сработват по-добре, което води до по-приятна работна среда за всички. От това следва по-висока производителност и по- бързо реализиране на целите на организацията.

6 съвета за изграждане на успешен екип

Създайте на добри условия на работа

Добрите условия на работното място подобряват производителността, помагат за задържането на добрите кадри и най-важното от всичко – създават позитивна атмосфера, защото всеки служител идва с удоволствие на работа. Освен т.нар. хигиенни фактори, като сигурност и безопасност на работното място, съществуват още десетки фактори, които можете да подобрите, за да привличате и задържате топ талантите на пазара.

Това са заплата, допълнителни придобивки като ваучери за храна, редуциран стрес на работното място, свобода и възможност за себеизява, позитивна фирмена култура, допълнителни възнаграждения за резултати, обучение и развитие. Всичко това създава много добри условия на работа, които трудно могат да бъдат конкурирани от другите на пазара.

Направете комуникацията ефективна

Ефективната комуникация е фундаментална във всеки аспект от живота, но особено на работното място. Тя е неразделна част от успеха на бизнеса - подобрява взаимоотношенията в компанията и с клиентите и повишава ангажираността на служителите и цялостната ефективност на екипа. От друга страна, когато екипите не успяват да комуникират ефективно, резултатите са пагубни за бизнеса. Изследване на американската фирма Gartner показва, че цели 70% от бизнес грешките се дължат на лоша комуникация. Тази статистика доказва колко критична е комуникацията на работното място и защо трябва да се инвестира повече в обучението на служителите с цел нейното подобрение.

Как можем да подобрим комуникацията в екипа?

 • Стимулирайте политика на отворените врати – дори символично, отворените врати означават, възможност на служителите от най-ниско ниво да комуникират с топ мениджмънта.
 • Стимулирайте откритата обратна връзка – нека всеки се чувства свободен да дава обратна връзка, независимо на какво ниво в йерархията на компанията се намира.
 • Организирайте обучения за ефективна комуникация – как се комуникира вербално, как се комуникира през имейли, или други електронни комуникационни канали, как да се провеждат срещи и т.н.
 • Стимулирайте забавната комуникация – нека служителите не се чувстват ограничени да говорят само за работа по между си – шеги, забавни картинки, свободни разговори, стимулират развитието на екипа.

Подкрепете работата в екип и сътрудничеството

Когато служителите работят в сътрудничество върху дадено работно задължение, те са по-продуктивни и нещата се вършат по-бързо и ефективно. Основната причина е, че не се губи ценно време за разрешаване на кавги и конфликти между служители и ръководство. Когато споровете и кавгите преобладават, работното място не е приятно и хората идват с неудоволствие. Чрез стимулиране на сътрудничеството между служителите, мениджърите могат да направят работните им места по-приветливи и привлекателни, което увеличава удоволствието от времето, прекарано на работа. Целенасоченото насърчаване на сътрудничеството може също да помогне на мениджърите да намалят периферните проблеми, като спорове и конфликти, които оставят служителите недоволни или нетърпеливи да напуснат работата.

Как да стимулираме сътрудничеството?

 • Работата в екип трябва да стане част от работната етика и култура
 • Подсигурете възможност и стимули за служителите да работят заедно, вместо поотделно
 • Стимулирайте екипа да се социализира и в извънработна среда
 • Изяснявайте ролите и очакванията преди всеки проект или задача
 • Потушавайте всеки конфликт на работното място бързо, честно и открито
 • Стимулирайте ангажираността на всеки служител

Терминът ангажираност на служителите се отнася до нивото на отдаденост и връзката на служителя с организация. Тя се очертава като основен двигател за успеха на бизнеса на днешния конкурентен пазар. Високите ѝ нива насърчават задържането на таланти, повишават лоялността на клиентите и подобряват ефективността на организацията. Ето шест фактора, които имат най-голямо въздействие върху ангажираността:

 • Лидерите на организацията се ангажират да я направят страхотно място за работа.
 • Степен на доверие. Лидерите на организацията са определили и следват правилния курс за успеха на компанията.
 • Вяра, че организацията ще бъде успешна и в бъдеще.
 • Разбиране как служителя се вписва в бъдещите планове на организацията.
 • Лидерите на организацията ценят хората като техния най-важен ресурс.
 • Организацията прави инвестиции, за да направи служителите по-успешни.
 • Служителите се радват на добри отношения със своя ръководител.
 • Служителите разполагат с необходимото оборудване и условия, за да вършат добре работата си.
 • Служителите имат необходимата власт, за да изпълняват добре работата си.
 • Служителите имат свобода да вземат решения, свързани с работа.
 • Наблегнете на добрата координация

Координацията е най-важният аспект на добрия мениджмънт. Необходима е координация, за да се изпълняват всички функции на управлението, като се започне от планиране, организиране, управление на персонал, имплементиране и контрол. Екипите често се представят по-слабо поради липса на координация. Ако целите не са добре дефинирани или съобщени ясно, става трудно да се работи като екип. Важно е още преди старта на работата върху даден проект или задача, да се дефинират очакваните цели и резултати.

Също така е важно да се определят предварително ролите на всеки в екипа и какви са персоналните му задачи. Предварителното планиране и доброто комуникиране на плана към всички членове на екипа е друг важен елемент от координацията. Както и по-горе стана въпрос, навременната обратна връзка и добрата двупосочна комуникация за неизменна част от добрата координация.

Стриктен контрол и проследяване на прогреса

Осъществяване на непрекъснат контрол е от съществено значение за вашия бизнес, защото помага да се проверят грешките и да се приложат коригиращи действия, като се намалят отклоненията от стандартите и се поддържа управлението на вашия бизнес в правилната посока.

Планирането без контрол е безполезно. Несъмнено контролът също така помага на мениджърите да наблюдават промените в околната среда и ефектите от тези промени върху напредъка на организациите.

Търсите партньор, който да ви помогне да мотивирате персонала си със социални придобивки? Можете да разгледате как продуктите на Pluxee могат да ви помогнат да привлечете и задържите служители.