Ваучерите за храна ще се използват и за туристически услуги

Ваучерите за храна ще се използват и за туристически услуги

1.04.2022

С актуализацията на Държавния бюджет за 2022 година ваучерите за храна вече могат да се използват за заплащане на туристически услуги съгласно Закона на туризма.

Важно е да знаете, че предстои да започнем подписването на договори с търговски партньори, за което ще е нужно техническо време. Всички туристически услуги, за които може да заплатите с ваучери за храна, ще може да намерите на картата нашия сайт. В момента Pluxee Bulgaria (Плъкси България) вече работи с хотели и обекти, предоставящи спа услуги в цялата страна, които приемат нашите мултифункционални ваучери.

Всички доставчици на туристически услуги, регистрирани за упражняване на търговска дейност на територията на България и регистрирани по Закона за ДДС, съгласно Закона за Туризма и присъстващи в регистрите на Министерство на Туризма за лицата, предоставящи Туристически услуги, могат да сключат договор за обслужване със Pluxee Bulgaria и да започнат да приемат ваучери за храна.

Моля да имате предвид, че договорът трябва да бъде подписан собственоръчно или с квалифициран електронен подпис (КЕП) и от двете страни – Pluxee Bulgaria и търговския партньор. Договори, които са подписани на ръка и сканирани нямат юридическа сила.

Ако искате да подпишете договор с нас и да започнете да приемате ваучери за храна, можете да ни пишете тук.