Търсене по ключова дума

Имате въпроси за нашите продукти? Можете лесно да намерите отговорите с нашата търсачка - просто въведете ключова дума.

Product

Как мога да проверя наличните средства в моята карта и история на транзакциите?

Можете да намерите информация за наличните средства и историята на транзакциите, когато влезете в профила си на адрес https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/. Наличните средства са видими на началния екран. Историята на транзакциите може да бъде намерена в раздела „История на транзакциите“.

Моята карта е анулирана. Какво да направя?

Свържете се с лицето във вашата компания, което отговаря за социалните придобивки. Той/тя ще се свърже с нас за последващи стъпки. 
След издаване на нова карта, ще получите код за активирането й на имейл адреса, регистриран на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/.

Какви са лимитите за плащания с виртуална карта Pluxee?

Можете да проверите лимитите на транзакциите на вашата виртуална карта Pluxee в Общите условия, в раздел 5 „Валута и лимити“, когато влезете в профила си на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/.

Как да добавя нова карта към профила си?

 1. Влезте в профила си на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/
 2. Натиснете Регистрация на карта
 3. Въведете кода за регистрация на картата, който сте получил по имейл
 4. Потвърдете активацията с имейл

Колко месеца е валидна моята виртуална карта Pluxee?

Можете да намерите датата на изтичане на вашата карта от лицевата й страна, когато влезете в профила си на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/.

Как да достъпя профила си?

Влезте на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/. Въведете данните си за достъп.

Какво трябва да правят търговските обекти с ваучерите за храна Pluxee?

Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приематe ваучери за храна Pluxee. 
При пазаруване на клиенти с ваучери, служителите трябва да:

 • Проверят дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла.
 • Проверят номиналната стойност.
 • Поставят печат и дата на гърба на всеки ваучер, като се убедят, че той не е вече подпечатен (т.е. не е бил използван в друг обект). 
 • Издават касова бележка.

В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, клиентът доплаща разликата в лева.

Къде и как мога да използвам ваучерите Pluxee?

Ваучерите на Pluxee могат да бъдат използвани в хиляди физически обекти и онлайн магазини от партньорската ни мрежа в цялата страна. Можете да я видите тук.

Търговските обекти са обозначени със стикер (на врата, вход, витрина, каса), на който ще видите кои наши продукти се приемат:

 • Ваучери за храна;
 • Ваучери за подарък;
 • Виртуална карта за подарък.

Търговецът няма право да променя цените, според това дали плащате с ваучери или с пари.

Мога ли да променям цените при заплащане с ваучери за храна?

Търговците нямат право да променят цените в зависимост от това дали клиентите заплащат с ваучери или пари.

Какъв е процесът за осребряване на ваучерите за храна Pluxee?

Pluxee гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.  
Необходимо е да:

 • Поставите датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер за храна.
 • Попълните прилежно представената Ви от Pluxee Bulgaria разписка за осребряване.
 • Донесете ваучерите за храна Pluxee на гишето на Pluxee всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за храна Pluxee са за еднократна употреба. След получаването им Pluxee извършва следните операции с тях: 

 • Анулира приетите ваучери Pluxee 
 • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер 
 • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Pluxee 
 • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер 
 • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него 

След приключване на тези операции Pluxee Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Pluxee. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента. След заплащане на стойността на услугата, Pluxee Ви превежда стойността на ваучерите предоставени за осребряване по посочената от Вас в договора банкова сметка.

Какво са ваучерите за храна?

Ваучерите за храна са социална придобивка, освободена изцяло от данъци и осигуровки. Работодателите ги предоставят всеки месец на своите служители и по този начин повишават покупателната им способност. С ваучерите могат да се купят храна и  безалкохолни напитки в голяма търговската мрежа в цяла България. Те са допълнение към заплатата, а не заместват част от нея.
Ваучерите за храна имат срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите. 

Какво трябва да знаете за приемането на ваучерите за храна Pluxee?

Приемането на ваучери за храна Pluxee е обвързано с подписване на индивидуален договор между Pluxee Bulgaria и всеки търговски обект. Обектът се обозначава със стикер.
С ваучерите за храна може да се закупи всеки един хранителен продукт, готова храна и/или безалкохолни напитки от Вашия търговски обект.

Мога ли да намаля заплатите и да предоставям намалението под формата на ваучери за храна?

Според законодателството това е забранено. Ваучерите за храна са допълнителни социални придобивки към заплатата и не могат да заместят заплатата или част от нея.

Каква е максималната сума ваучери по наредба 11, която мога да предоставя на своите служители?

Ваучерите за храна по Наредба 11 нямат ограничения в максималната сума, която работодателят може да предостави.

Можете ли да преиздадете ваучери по Наредба 7, ако срокът им е изтекъл?

Ваучерите за храна по Наредба 7 не се връщат и не се преиздават.

Какъв е процесът за осребряване на ваучерите за подарък Pluxee?

Pluxee гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни (осребряване - 30 или 40) след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.   
Необходимо е да:

 • Поставите датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер;
 • Попълните прилежно представената Ви от Pluxee разписка за осребряване (и печат);
 • Донесете ваучерите на гишето на Pluxee всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или по куриер. 

Ваучерите за подарък Pluxee са за еднократна употреба. След получаването им Pluxee извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери като отстрани техните холограми;
 • Проверява защитните елементи на всеки ваучер;
 • Прочита бар-код информацията на всеки ваучер;
 • Прави насрещна проверка на данните, описаните в разписката от търговеца, и данните от машинното прочитане на ваучерите;
 • Архивира и унищожава ваучерите;

След приключване на тези операции Pluxee Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери за подарък Pluxee. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента. Pluxee автоматично прихваща комисионата за извършената услуга от номинала на ваучерите, предоставени за осребряване, и заплаща сумата, равностойна на разликата.

Каквa е разликата между ваучерите за храна и ваучерите за подарък Pluxee?

Ваучерите за храна Pluxee са освободени от данъци и такси в размер до 200 лв. месечно на служител. Те могат да бъдат използвани само за определени групи продукти и услуги - храни, хранителни продукти, безалкохолни напитки и др. Предвид данъчните облекчения размерът на ваучерите е регулиран от Министерството на финансите с годишна квота.
Ваучерите за подарък Pluxee нямат облекчения в данъчното третиране. С тях могат да се заплатят широк набор продукти и услуги в над 12 000 обекта, с които Pluxee има сключен договор. Размерът и номиналът на ваучерите се определя от работодателя и няма годишна квота, която да регулира колко ваучери ще бъдат отпечатани.

Какво трябва да правят търговските обекти с ваучери за подарък Pluxee?

Търговските обекти, които имат договор за приемане на ваучери за подарък Pluxee трябва да:

 • поставят стикер, показващ, че приемате съответния вид ваучери;
 • при заплащане с ваучери, трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла;
 • трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект);
 • да проверите номиналната стойност на ваучера;
 • да издадете касова бележка;
 • ако стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът доплаща разликата в борй или с карта.

При пазаруване с ваучери не се връща ресто.

Какво да направя, ако валидността на ваучерите за подарък Pluxee е изтекла?

Всички видове ваучери, с изключение на ваучерите за храна по наредба 7, могат да бъдат преиздадени, в срок до 30 дни от изтичане на валидността, изписана на тях. За целта, моля да се свържете с нас на имейл: orders.svc.bg@sodexo.com.
Ние ще Ви издадем фактура за плащане на комисионна за преиздаване, която е описана в договора Ви. След заплащане, в срок до 5 дни, ние Ви изпращаме преиздадени ваучери със същата валидност и номинал. Транспортът е за Ваша сметка.

Какво да направя, ако ваучерите за подарък Pluxee са поврeдени или с изтекла валидност?

Необходимо е Вашият работодател да се свърже с Pluxee Bulgaria.