Търсене по ключова дума

Имате въпроси за нашите продукти? Можете лесно да намерите отговорите с нашата търсачка - просто въведете ключова дума.

Product

Какви са лимитите за плащания с виртуална карта Pluxee?

Можете да проверите лимитите на транзакциите на вашата виртуална карта Pluxee в Общите условия, в раздел 5 „Валута и лимити“, когато влезете в профила си на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/.

Какви са ползите за търговските обекти от приемане на ваучери за подарък Pluxee?

Когато започнете да приемате ваучери за подарък Pluxee ставате част от търговската мрежа с над 12 000 обекта на Pluxee. Вашият обект ще бъде включен в нашата интерактивна карта и ще привлече нови клиенти.
Ако имате желание да станете наш партньор, свържете се с нас тук.

Какво да направя, ако валидността на ваучерите за подарък Pluxee е изтекла?

Всички видове ваучери, с изключение на ваучерите за храна по наредба 7, могат да бъдат преиздадени, в срок до 30 дни от изтичане на валидността, изписана на тях. За целта, моля да се свържете с нас на имейл: orders.svc.bg@sodexo.com.
Ние ще Ви издадем фактура за плащане на комисионна за преиздаване, която е описана в договора Ви. След заплащане, в срок до 5 дни, ние Ви изпращаме преиздадени ваучери със същата валидност и номинал. Транспортът е за Ваша сметка.

Какво да направя, ако ваучерите за подарък Pluxee са поврeдени или с изтекла валидност?

Ако ваучерите са повредени (скъсани, замърсени, зацапани и т.н.) или липсва част от информацията, отпечатана на тях (номинална стойност, име и др.), те могат да бъдат преиздадени само при условие, че номерът и баркодът върху тях са непокътнати/четими. 
В такъв случай, моля да изпратите всички части на ваучера до Плъкси България, като посочите Ваш телефон и име. Ние ще се свържем с Вас, за да уточним неговото преиздаване. В този случай транспортът им е за Ваша сметка, а ако желаете, може да ги донесете и на гише в офиса на Плъкси България на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1.

Какво е DiPocket?

DiPocket е издател на виртуална карта Pluxee. DiPocket UAB е регистрирано в Литва под дружествен номер: 305599375, регулирано е от Банката на Литва и е лицензирано като дружество за електронни пари (лицензионен номер: 75), със седалище и адрес на управление: Upės Str. 23, 08128 Вилнюс, Литва.

Какво е виртуална карта Pluxee?

Виртуална карта Pluxee е социална придобивка под формата на предплатена презареждаема дигитална карта от типа Mastercard, която съществува само в електронен вид (няма физически носител). С тази карта може да се плаща онлайн и да се извършват безконтактни плащания, след като бъде добавена към мобилен портфейл Google Pay или Apple Pay.

Какво е законодателството, което регламентира ваучерите за храна?

Има 2 основни наредби, които определят начина и правилата за раздаване на ваучерите за храна:

 • Наредба 7  - ваучерите за храна по тази наредба са универсални и приложими за всички компании, независимо от спецификата на работния процес и условията на труд в тях. Те трябва да бъдат предоставени на всички служители в равен размер.
 • Наредба 11 -  ваучерите по тази наредба могат да бъдат предоставяни само в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Например - такива, в които има високи нива на шум, работа на смени, високорисков труд и т.н. Те се явяват заместител на храните и напитките, които работодателят е задължен да осигури.

Какво е код за активиране на карта?

Кодът за активиране на картата е уникален, поверителен идентификационен номер на картата, който ползвателят получава на имейла си. Този код е необходим за регистриране на карта/добавяне на нова карта към профил.

Какво мога да купя с ваучерите за храна?

Ваучерите служат за закупуване на  храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, пиво, тютюневи изделия и нехранителни стоки. 
Обектите, които могат да приемат ваучери за храна, са:

 • Магазини за хранителни стоки
 • Вериги супермаркети
 • Ресторанти
 • Заведения за бързо хранене
 • Кетъринг услуги

Можете да видите всички обекти във вашето населено място тук. Според промените в Закона за държавния бюджет от 2022г. ваучерите могат да се използват и за заплащане на битови сметки и туристически услуги в обектите, които имат сключен договор съответния оператор на ваучери.

Какво означава осребряване на ваучери?

"Осребряване" е термин, който използваме в работатата си с търговските ни партньори. Този процес представлява отчитането на приетите ваучери от търговските ни партньори и възстановяването на средствата от страна на Pluxee. Физически лица не могат да осребряват/обменят ваучери срещу пари.

Какво са ваучерите за храна?

Ваучерите за храна са социална придобивка, освободена изцяло от данъци и осигуровки. Работодателите ги предоставят всеки месец на своите служители и по този начин повишават покупателната им способност. С ваучерите могат да се купят храна и  безалкохолни напитки в голяма търговската мрежа в цяла България. Те са допълнение към заплатата, а не заместват част от нея.
Ваучерите за храна имат срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите. 

Какво трябва да знаете за приемането на ваучерите за храна Pluxee?

Приемането на ваучери за храна Pluxee е обвързано с подписване на индивидуален договор между Pluxee Bulgaria и всеки търговски обект. Обектът се обозначава със стикер.
С ваучерите за храна може да се закупи всеки един хранителен продукт, готова храна и/или безалкохолни напитки от Вашия търговски обект.

Какво трябва да направя преди да поръчам ваучери за храна?

 1. Определете месечната стойност на ваучерите за храна Pluxee, които искате да предоставяте на Вашите служители.
 2. Изберете и комбинирайте номинални стойности на ваучерите. Можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка поръчка на ваучери.
 3. Определете начина на опаковане на ваучерите за храна – по 100 купюри или според специфичните нужди на компанията Ви. Опакованите според Вашето желание ваучери се пакетират в защитени пликове и се доставят лично до посоченото от Вас лице от специализирани куриери.
 4. Определете точките за доставка на ваучерите за храна. Ние можем да ги доставим до всяка една точка в страната, където Вашата компания има представителство.

Какво трябва да направя, ако загубя мобилното си устройство с Google Wallet/Apple Pay?

Ако сте загубили устройството с вашия Google Pay/Apple Pay, препоръчваме ви да блокирате вашата виртуална карта Pluxee. Можете също да анулирате картата си, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Не забравяйте, че това е необратима операция и използването на вашата карта вече няма да е възможно, дори ако намерите телефона си. Можете също да влезете в акаунта си в Google/Apple и да блокирате/изтриете мобилното устройство от акаунта си.

Какво трябва да правят търговските обекти с ваучерите за храна Pluxee?

Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приематe ваучери за храна Pluxee. 
При пазаруване на клиенти с ваучери, служителите трябва да:

 • Проверят дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла.
 • Проверят номиналната стойност.
 • Поставят печат и дата на гърба на всеки ваучер, като се убедят, че той не е вече подпечатен (т.е. не е бил използван в друг обект). 
 • Издават касова бележка.

В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, клиентът доплаща разликата в лева.

Какъв е процесът за осребряване на ваучерите за храна Pluxee?

Pluxee гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.  
Необходимо е да:

 • Поставите датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер за храна.
 • Попълните прилежно представената Ви от Pluxee Bulgaria разписка за осребряване.
 • Донесете ваучерите за храна Pluxee на гишето на Pluxee всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за храна Pluxee са за еднократна употреба. След получаването им Pluxee извършва следните операции с тях: 

 • Анулира приетите ваучери Pluxee 
 • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер 
 • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Pluxee 
 • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер 
 • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него 

След приключване на тези операции Pluxee Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Pluxee. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента. След заплащане на стойността на услугата, Pluxee Ви превежда стойността на ваучерите предоставени за осребряване по посочената от Вас в договора банкова сметка.

Кога картата е активна за ползване?

Картата е активна веднага, след като процесът по регистрацията/добавянето на картата към профила на ползвателя приключи.

Кога ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта Pluxee?

Ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта Pluxee до 3 работни дни, считано от датата на плащане по банков път на цялата стойност по издадената проформа фактура за поръчката.

Кой може да използва Apple Pay?

Apple Pay може да се използва от потребителите на телефон iPhone или смарт часовник Apple Watch. Устройстовото трябва да има функция NFC.

Къде мога да плащам с Apple Pay?

Както и с вашата физическа карта, можете да правите плащания на безконтактните POS терминали на търговците от нашата партньорска мрежа. Можете да отворите картата с търговски обекти от вашето приложение Pluxee.