Търсене по ключова дума

Имате въпроси за нашите продукти? Можете лесно да намерите отговорите с нашата търсачка - просто въведете ключова дума.

Product

Как мога да започна да предоставям ваучери за подарък Pluxee на моите служители?

За да предоставяте ваучери на вашите служители, е необходимо да сключите договор с лицензиран оператор на ваучери като Pluxee Bulgaria. 
Можете да заявите безплатна оферта тук.

Има ли нужда от обучение на персоналa в моя магазин за виртуална карта за подарък Pluxee?

Не, виртуална карта за подарък Pluxee сe използва като всяка друга карта. 

Заплащането с картата се случва на вече съществуващите POS терминали, но вместо пластика, клиентът използва смарт устройство.

Как мога да започна да приемам плащания с виртуална карта за подарък Pluxee?

Изпратете ни запитване и наш представител ще се свърже с вас, за да предостави повече информация.

Какво представляват ваучерите за храна по наредба 11?

Ваучерите за храна по Наредба 11 се предоставят поради задължение на работодателя да осигури храна и/или добавки към нея на служители при специфични условия на труд:

 1. Под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;
 2. Като водолази и работещи в кесони;
 3. При среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;
 4. В състава на екипажите на кораби от морския и речния флот
 5. В среда на йонизиращи лъчения;
 6. Под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;
 7. В лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;
 8. В контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
 9. В производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;
 10. Непосредствено във:

  а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;
  б) производството на кокс и металургични огнеупори;
  в) преработката на концентрати и агломерати от руда;
  г) преработка и обогатяване на въглища;
  д) производството на оловни акумулатори;

 11. В производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
 12. В добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;
 13. В производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;
 14. В специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.,

Какво да направя, ако хартиените ваучери са повредени или с неясен печат?

Ако ваучерите са повредени (скъсани, замърсени, зацапани и т.н.) или липсва част от информацията, отпечатана на тях (номинална стойност, име и др.), те могат да бъдат преиздадени само при условие, че номерът и баркодът върху тях са непокътнати/четими. 

В такъв случай, моля да изпратите всички части на ваучера до Плъкси България, като посочите Ваш телефон и име. Ние ще се свържем с Вас, за да уточним неговото преиздаване. В този случай транспортът им е за Ваша сметка, а ако желаете, може да ги донесете и на гише в офиса на Плъкси България на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1.

Какво е код за активиране на виртуална карта за подарък Pluxee?

Кодът за активиране на виртуална карта за подарък Pluxee е уникален, поверителен идентификационен номер на картата, който ползвателят получава на имейла си. 

Този код е необходим за регистриране на карта/добавяне на нова карта към профил.

Какво означава осребряване на ваучери?

"Осребряване" е термин, който използваме в работатата си с търговските ни партньори. 

Този процес представлява отчитането на приетите хартиени ваучери от търговските ни партньори и възстановяването на средствата от страна на Pluxee. 

Физически лица не могат да осребряват/обменят ваучери срещу пари.

Могат ли ваучерите ми да бъдат осребрени по-бързо?

Да. За да бъдат осребрени ваучерите в по-кратък срок, можете да се възползвате от нашата услуга "Експресно осребряване". 

Можете да я заявите като изберете тази опция в бланката за осребряване.

Получавам ли ресто при пазаруване с ваучери на хартия?

Не, при пазаруване с хартиени ваучери не се връща ресто. Ако сметката е по-висока от стойността на ваучерите, можете да доплатите в брой или с банкова карта.

Освободени ли са от данъци и такси ваучерите за храна по наредба 11?

Да, ваучерите по Наредба 11 са освободени от данъци и такси.

Смених телефонния си номер/имейл адреса си. Как мога да актуализирам тези данни за своята виртуална карта за подарък Pluxee?

Ако искате да промените телефонния номер или имейла към вашия профил за карта за подарък Pluxee, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на 070040 700*. Не забравяйте, че телефонният номер е и вашето потребителско име, така че ако промените зададения телефонен номер към вашата карта, влизането във вашия профил също се променя!

*За обаждането може да бъде начислена такса, съгласно тарифата на обслужващия Ви оператор.

Кога ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта за подарък Pluxee?

Ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта за подарък Pluxee до 3 работни дни, считано от датата на плащане по банков път на цялата стойност по издадената проформа фактура за поръчката.

Ползвател не получи имейл с кода на картата си за подарък. Какво да направя?

Първо проверете папка СПАМ или други папки на пощенска кутия. При липса на съобщение, моля, свържете се с нас на 070040 700* или по мейл. При поискване можем да ви изпратим отчет, потвърждаващ изпращането на имейл с код за активация до посочения ползвател.
 

*За обаждането може да бъде начислена такса съгласно тарифата на обслужващия Ви оператор.

Може ли друго лице да използва картата ми за подарък Pluxee (съпруг/а, дете и т.н.)?

Не. Съгласно Общите условия само лице, което е получило картата за подарък от своя работодател/бизнес клиент и притежава имейл адреса, на който е изпратен кодът за активиране на картата, има право да използва картата.

Къде могат да се правят плащания с виртуална карта за подарък Pluxee?

Картата за подарък може да се използва в България за безконтактни плащания във всички търговски обекти, оборудвани с POS терминал, и в онлайн магазини, които са част от партньорската мрежа на Pluxee Bulgaria. Може да разгледате нашата интерактивна карта

Каква е валидността на виртуална карта за подарък Pluxee?

Валидността на картата за подарък Pluxee е 14 месеца от издаването на картата. Карта с изтекла валидност не може да бъде презаредена и трябва да направите нова поръчка.

Мога ли да предоставям ваучери по Наредба 7 и по Наредба 11?

Да. Можете да предоставяте ваучери за храна по Наредба 7 на всички работещи във фирмата. 

На служителите, които работят при условията, определени от Наредба 11, можете да предоставяте и ваучери по Наредба 11.

Кога картата за подарък е активна за ползване?

Картата за подарък Pluxee е активна веднага, след като процесът по регистрацията/добавянето на картата към профила на ползвателя приключи.

Необходимо ли е споразумение за обработване на лични данни за предоставяне на виртуална карта за подарък Pluxee?

Не. При администрирането на виртуалните карти за подарък, Pluxee и издателят на картата не обработват данни от името на клиента, а ги събират и обработват като независими администратори – доставчици на услуги, за целите на издаването и администрирането на картите. Поради това споразумение за обработване на данни по смисъла на ОРЗД не е необходимо.

Какво трябва да направя, ако загубя мобилното си устройство с Google Wallet/Apple Pay?

Ако сте загубили устройството с вашия Google Pay/Apple Pay, препоръчваме ви да блокирате вашата виртуална карта за подарък Pluxee. Можете също да анулирате картата си, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти. 

Не забравяйте, че това е необратима операция и използването на вашата карта вече няма да е възможно, дори ако намерите телефона си. Можете също да влезете в акаунта си в Google/Apple и да блокирате/изтриете мобилното устройство от акаунта си.