Търсене по ключова дума

Имате въпроси за нашите продукти? Можете лесно да намерите отговорите с нашата търсачка - просто въведете ключова дума.

Product

Кога картата е активна за ползване?

Картата е активна веднага, след като процесът по регистрацията/добавянето на картата към профила на ползвателя приключи.

Какво представляват ваучерите за храна по наредба 11?

Ваучерите за храна по Наредба 11 се предоставят поради задължение на работодателя да осигури храна и/или добавки към нея на служители при специфични условия на труд:

 1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;
 2. като водолази и работещи в кесони;
 3. при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;
 4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот
 5. в среда на йонизиращи лъчения;
 6.  под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;
 7.  в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;
 8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
 9.  в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;
 10. непосредствено във:

  а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;
  б) производството на кокс и металургични огнеупори;
  в) преработката на концентрати и агломерати от руда;
  г) преработка и обогатяване на въглища;
  д) производството на оловни акумулатори;

 11. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
 12. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;
 13. в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;
 14.  в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.,

Какво е законодателството, което регламентира ваучерите за храна?

Има 2 основни наредби, които определят начина и правилата за раздаване на ваучерите за храна:

 • Наредба 7  - ваучерите за храна по тази наредба са универсални и приложими за всички компании, независимо от спецификата на работния процес и условията на труд в тях. Те трябва да бъдат предоставени на всички служители в равен размер.
 • Наредба 11 -  ваучерите по тази наредба могат да бъдат предоставяни само в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Например - такива, в които има високи нива на шум, работа на смени, високорисков труд и т.н. Те се явяват заместител на храните и напитките, които работодателят е задължен да осигури.

Какво мога да купя с ваучерите за храна?

Ваучерите служат за закупуване на  храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, пиво, тютюневи изделия и нехранителни стоки. 
Обектите, които могат да приемат ваучери за храна, са:

 • Магазини за хранителни стоки
 • Вериги супермаркети
 • Ресторанти
 • Заведения за бързо хранене
 • Кетъринг услуги

Можете да видите всички обекти във вашето населено място тук. Според промените в Закона за държавния бюджет от 2022г. ваучерите могат да се използват и за заплащане на битови сметки и туристически услуги в обектите, които имат сключен договор съответния оператор на ваучери.

Мога ли да предоставям ваучери по Наредба 7 и по Наредба 11?

Да. Можете да предоставяте ваучери за храна по Наредба 7 на всички работещи във фирмата. На служителите, които работят при условията, определени от Наредба 11, можете да предоставяте и от двата вида ваучери.

Каква е валидността на ваучерите?

Ваучерите могат да бъдат използвани до срока на валидност, посочен в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери.

Каква е валидността на ваучерите за храна?

Ваучерите за храна Pluxee по Наредба 7 и по Наредба 11 могат да бъдат използвани в срок от една година. Срокът на валидност е посочен в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера.

Кои фирми могат да предоставят ваучери за храна?

Всички български фирми могат да предоставят ваучери за храна - няма ограничение за брой на служителите, сфера на дейност или населено място.

Освободени ли са от данъци и такси ваучерите за храна по наредба 11?

Да, ваучерите по Наредба 11 са освободени от данъци и такси.

Има ли за мен като търговски обект такси, допълнителни разходи или задължения за това, че приемам плащания с виртуална карта Pluxee?

Ще получите фактура на посочен от вас имейл адрес, заедно с Отчет за извършени операции за съответния период, съгласно договора. Ние ще очакваме дължимите такси и комисионни по банкова сметка на Pluxee до 10 календарни дни от датата на издаване на фактурата.

Защо - Pluxee иска датата на раждане и държавата ми на пребиваване по време на процеса на регистрация на картата?

Искаме датата на раждане, за да потвърдим, че картата ще се използва от пълнолетен.
Причината да искаме информация за държавата, в която пребивавате, е за да проверим дали отговаряте на изискването картите да бъдат издавани на български граждани или на лица, пребиваващи на територията на Р. България.

Как да извършвам безконтактни плащания във физически търговски обекти с моята виртуална карта Pluxee?

Добавете картата към Apple Pay или Google Pay и я задайте като карта за плащане по подразбиране на вашия смартфон. Преди да извършите плащане, отключете или събудете устройството си с активиран NFC и след това го доближете близо до терминала.

Има ли нужда от обучение на моя персонал?

Не, виртуална карта Pluxee сe използва като всяка друга карта. Заплащането с виртуална карта Pluxee се случва на вече съществуващите POS терминали, но вместо пластика, клиентът използва смарт устройство.

Как мога да предоставям ваучери на моите служители

За да предоставяте ваучери за храна на вашите служители е необходимо да сключите договор с лицензиран оператор на ваучери за храна като Pluxee Bulgaria. 
Имате свободата да определите месечната сума, която ще предоставяте, както и колко често ще поръчвате и предоставяте своите ваучери. Можете да заявите оферта от Pluxee тук

Как работи системата на ваучерите за храна?

 1. Работодател сключва договор и поръчва ваучери за храна от Pluxee. 
 2. Раздава ги на своите служители. 
 3. Те пазаруват в магазините от търговската мрежа на Pluxee. 
 4. Търговските обекти изпращат получените ваучери до Pluxee, за да получат парите си. Този процес се нарича осребряване.

Как мога да започна да приемам ваучери?

За да започнете да приемате ваучери на Pluxee е необходимо да подпишете договор с нас. Можете да попълните тази форма и наш представител ще се свърже с вас, за да ви предостави допълнителна информация.

Как мога да започна да приемам плащания с виртуална карта Pluxee?

Изпратете ни запитване на https://www.pluxee.bg/join-us/ и наш представител ще се свърже с вас, за да предостави повече информация.

Как да добавя виртуална карта Pluxee към мобилния си портфейл в Apple Pay?

 1. Отворете мобилния си портфейл
 2. Натиснете „+“ в горния десен ъгъл на екрана
 3. Изберете „Добави ръчно детайли за карта“
 4. Изберете “Добави друга карта“ най-долу на екрана
 5. Попълнете името си и номера на виртуалната карта Pluxee, който ще намерите в профила си на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/
 6. Попълнете датата на валидност и CVC кода от гърба на виртуалната карта Pluxee 
 7. Приемете условията за мобилни плащания с карта
 8. Изберете верификация с текстово съобщение и въведете получения с sms код
 9. Кодът ще бъде изпратен на телефонния номер, с който сте регистриран в https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/

След като въведете получения с SMS код, можете да правите безконтактни плащания с мобилното си устройство.

Как да добавя виртуална карта Pluxee към мобилния си портфейл в Google Wallet?

 1. Отворете приложението Google Pay на смартфона си и натиснете бутона “Добавяне на карта” в долната част на екрана
 2. Изберете опцията “Дебитна или кредитна карта” от менюто
 3. Изберете “Кредитна или дебитна карта” в менюто “Избор на карта за настройване”
 4. Въведете детайли за своята виртуална карта Pluxee: номер, валидност, CVC код
 5. Приемете условията на приложението и на картата
 6. Изберете sms като метод за верификация и въведете кода, който получите като sms
 7. Кодът ще бъде изпратен на телефонният номер, с който сте регистриран на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/

След като въведете получения с SMS код, можете да правите плащания с мобилното си устройство.

Как потребителят ще получи своята виртуална карта Pluxee?

При поръчка на виртуална карта Pluxee вие ни предоставяте имейл на служителя. Всичко необходимо за използването на виртуална карта Pluxee се изпраща директно от нас до служителя по електронен път. На предоставения имейл, служителят ще получи уникален код на картата, необходим за регистрирането й на уебсайта https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/.