Какъв е процесът за осребряване на ваучерите Flexi PASS?

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер Flexi PASS.

Попълнете прилежно предоставената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите Flexi PASS на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за Flexi PASS са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

  • Анулира приетите ваучери Flexi PASS
  • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
  • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Flexi PASS
  • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
  • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Flexi PASS.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

Содексо автоматично прихваща комисионата за извършената услуга от номинала на ваучерите Flexi PASS, предоставени за осребряване, и заплаща сумата, равностойна на разликата.