Жена на компютър

Работодателите декларират и ваучерите за храна към НАП

1.02.2023

С промени в ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите за физически лица) работодателите вече трябва да декларират пред НАП някои от предоставените на служителите необлагаеми доходи

включително ваучерите за храна.

Информацията се подава като част от справката за платените облагаеми доходи по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г., която трябва да бъде подадена в НАП до 28 февруари 2023г. Декларират се ваучерите за храна в размер до 200 лв. месечно, предоставени през 2022 г. на работниците и служителите за сметка на социалните разходи, при условията и по реда на ЗКПО.

Разширяването на обхвата на декларираните доходи в справката е направено с промените в ЗДДФЛ, публикувани в бр. 102 на Държавен вестник от 23.12.2022г.

Допълнителна информация по темата можете да научите от официалното съобщение на НАП.

Можете да научите още подробности за всички новости за ваучерите за храна през 2023г.