Food vouchers

Ваучерите за храна са без данъци и осигуровки до 200лв. месечно на служител през 2024г.

4.01.2023

През 2024г. се запазва месечната необлагаема сума от 200лв. месечно, която работодателите могат да предоставят под формата на ваучери за храна. Общата годишна квота за ваучери за храна е увеличена на 1,6 млрд. лв. Размерът на квотата е постановен в Закона за дъжавния бюджет за 2024г.

Индивидуалната квота, за която кандидатстват операторите на ваучери за храна, също е увеличена – на 16 млн. лв. Сумата е постановена със заповед на министъра на финансите от 02.01.2024г. Общият брой на индивидуалните квоти за 2024. ще бъде 100. Те са за ваучери на хартия и на електронен носител. 

С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвежда дигитализация на ваучерите за храна. Те могат да бъдат на електронен носител (карта) от 01.01. 2024г., а от 30 юни вече няма да се печатат ваучери на хартия.

Можете да прочетете още за всички новости при въвеждането на електронните ваучери за храна.

С ваучерите за храна могат да се закупуват храна и безалкохолни напитки, да се заплащат сметки за битови нужди (ток, вода, газ, парно), културни дейности и туристически услуги. Напомняме, че за да използвате ваучерите, е необходимо операторът на ваучери да има сключен договор с търговеца/доставчика на услуги.

Можете да разгледате обектите, с които работим, на нашата интерактивна карта.

Допълнителна информация относно заплащането на битови сметки с ваучери за храна можете да прочетете тук.

Всяка година работодателите трябва да подават информация за предоставените ваучери за храна като част от справката за платените облагаеми доходи по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.  

Най-важното за ваучерите през последните години

Ваучерите за храна през 2023г.:

  • Общата годишна квота за ваучери за храна за 2023г. е 1,4 млрд. лв.
  • Размерът на индивидуалната квота е увеличен от 4 на 6 млн. лв. на 20.03.2023г.
  • Максималната сума без данъци и осигуровки е до 200лв. месечно на служител;
  • С ваучерите могат да се закупуват храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки, да се заплащат сметки за битови нужди, културни дейности и туристически услуги. 

Ваучерите за храна през 2022г.

През 2022г. номиналната стойност на ваучерите, освободени от данъци и такси, се повиши от 80 на 200 лева на човек на месец. По този начин работодателите получиха възможност да подкрепят своите служители с по-висока месечна сума, която е освободена от данъци и такси.

Размерът на общата годишна квота бе увеличен на 1 млрд. лв., а индивидуалната квота бе повишена от 2 на 4 милиона лева. 

Бе взето решение ваучерите за храна да са без ДДС до края на 2022 г. Причината е, че ваучерите за храна би следвало да се третират като „многоцелеви“ поради различната ДДС ставка за различните храни, които могат да се закупят с тях (9% или 20% в зависимост от вида на храните), за която бе взето решение да се удължи до края на 2022 година.

Въвежда се възможност освен за храна и безалкохолни напитки, ваучерите да се използват и за сметки за битови нужди. Това са сметки за електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода. Обхватът се разширява и за дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия (например: посещения на кино, театър, опера и други културни събития). Информация относно заплащането на битови сметки с ваучери за храна можете да видите тук.

От средата на 2022г., съгласно актуализацията на Държавния бюджет, ваучерите за храна могат да се използват и за заплащане на туристически услуги съгласно Закона на туризма. Повече информация за това вижте тук.

За да можете да използвате ваучерите си, съответният търговски обект трябва да бъде част от нашата търговска мрежа.

Последно обновяване на текста: 08.01.2023г.