По-висок доход на служители без тежест в бюджет на фирмата

Как да увеличим месечния доход на служителите без да се надвишава бюджета на фирмата?

14.04.2022

През последната една година според Националната статистика, инфлацията в България е близо 10%.

Това натоварва българските домакинства както финансово, така и психически. Т.нар. индекс на потребителската увереност се влошава, най-вече защото очакванията на хората са по-негативни, сравнено с реалната икономическа ситуация. Цените на горивата, електроенергията, хранителните продукти, съчетани със спекулативни новини, водят до негативно натрупване, което влошава и работоспособността на служителите. Повече можете да прочетете тук.

Какво може да направи работодателят, за да подобри финансовото състояние на служителите, без да прибягва към драстично увеличение на фонд „Работна заплата“? С приемането на новия бюджет на страната за 2022 година в законодателството настъпиха положителни промени, свързани с ваучерите за храна - увеличение на месечната необлагаемата сума за служител от 80 лв. на 200 лв. и разширен обхват на ваучерите. Така служителите вече могат да ги използват не само за храни и напитки, но и за покриване на битови нужди – сметки за ток, вода и др. И двете промени ще помогнат на екипа ви да посрещне инфлационните процеси много по-леко. От друга страна вие няма да плащате данъци и такси за разликата между 80 лв. и 200 лв.

Защо е важно служителите да получават добро възнаграждение?

Ситуацията в страната кара мнозина управители се стремят да оптимизират разходите, с цел да задържат нивата на печалба от предкризисните периоди. Вероятно някои от вас поглеждат към бюджета със заплатите с мисълта дали не могат да се съкратят разходи именно от там. Това обаче не е добра идея. Максимата, че служителите са най-важният актив на компанията е 100% вярна. Ако ние задържаме най-добрите и талантливи служители при нас, можем да сме сигурни, че ще получаваме добри резултати. Ако обаче те отидат при конкуренцията, вероятно ще пренесат всички свои знания и умения при тях. По този начин ще получите двоен удар – загубили сте най-ценния си актив, а конкурентът ви се е подсилил с такъв.

Последните теории в областта на мениджмънта и лидерство твърдят, че високите заплати не са мотиватор за служителите, но в същото време те са основен фактор даден служител да остане лоялен към работодателя си. Тезата, че трябва да се плаща на служителя толкова малко, колкото той е склонен да понесе, за да остане на работа, вече не работи на българския пазар, защото конкуренцията за един качествен служител е много по-силна от преди. Поради това ние ви съветваме да не намалявате фонд „Работна заплата“ като първа мярка за оптимизация на разходите, а да потърсите други области за съкращаване.

Колко често да увеличаваме месечното възнаграждение?

Увеличението на месечното възнаграждение не бива да е просто автоматичен акт, който служителите приемат за даденост. Чрез него ние изразяваме нашето отношение към екипа си и показваме, че оценяваме това, което те правят за компанията.

Топ талантите на компанията са тези, които допринасят в най-голяма степен за резултатите. Дългогодишните служители, демонстрирали лоялност и високи резултати, очакват регулярно увеличение на заплатата си. Понякога обаче това е трудна задача за управителя – да балансира разходната част на бюджета така, че да задържа талантите, да ги държи мотивирани, а в същото време да не прави драстични увеличения на разходите.

Бъдете максимално открити в комуникацията. Обяснете им как и защо правите това увеличение, защо не можете повече, какви са ви ограниченията. Ако те наистина са топ таланти, ще разберат вашите мотиви. Доста често по-добрия подход е да предложите бонусна схема, вместо директно увеличение на заплатата. Ако бонусът е обвързан с резултатите на човека, то той не би следвало да има нищо против – дори напротив, това може да бъде допълнителен стимул за добре свършена работа.

Добър вариант за увеличаване на покупателната способност на служителите са ваучерите за храна по наредба 7 като допълнение към заплатата. Там ползата за вас е ясна – до 200 лв. те са напълно освободени от данъци и такси, а това ще ви помогне да държите бюджета за заплати под контрол. Вече работодателите у нас имат възможност да предоставят и електронни ваучери за храна.

И все пак – колко често да правите увеличение на възнаграждението? Препоръчително е това да става поне веднъж годишно – съчетайте го с преглед на представянето на служителите. Ако обстоятелствата го налагат, може и по-често. Например, ако сте в индустрия, в която непрекъснато се появяват нови играчи, които вдигат средните нива на възнаграждения, то вие нямате друг избор, за да задържите вашите качествени служители.

Не прекалявайте обаче – не може да повишавате заплати всеки месец или на тримесечие. Така създавате грешни очаквания и навици. Ако се случи нещо подобно – появи се нов играч, който предлага много по-високи възнаграждения за сходни позиции, поговорете с хората, коментирайте това, изтъкнете вашите предимства, добавете някакви социални придобивки, но не бързайте да се изравнявате с конкурента. Той все пак е рискова опция за вашите служители, няма вашата история на пазара на труда. Дори да предлага висока заплата, не означава, че е дългосрочна опция за служителите ви.

Как да увеличим месечното възнаграждение без това да надвиши бюджета на фирмата?

Ваучери за храна

Ваучерите за храна са сред най-предпочитаната социална придобивка за служителите. Както вече споменахме, работодателите вече могат да предоставят до 200 лв. месечно на служител без данъци и такси. Служителите могат да използват своите ваучери в широка мрежа от обекти в цялата страна, като освен хранителни продукти, в обхвата вече са битови разходи и културни дейности.

Ваучери за подарък

Ваучерите за подарък са възможност да увеличите възнаграждението на служител при повод - празник, постигнати високи резултати, личен повод за служителя. Така не се ангажирате с увеличено възнаграждение всеки месец, но пак стимулирате производителността и ангажираността на служителя.

Бонусна система

Бонусът също е вариант за увеличаване дохода на служителите. Предимството им е, че те обикновено са обвързани с резултати и по-рядко с лоялността на служителя (например, за достигане на брой години в компанията). Можете за поставяте краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели на служителите, като при постигането им те получават паричен бонус. Все пак имайте предвид, че паричните бонуси подлежат на същото данъчно законодателство като заплатите.

Какви са предимствата?

По-лоялни служители

Когато възнагражденията, които предоставяме под една или друга форма, са адекватни на пазара на труда и постиженията на фирмата, това повишава лоялността на служителите. Заплатата е базисен фактор, който ви гарантира, че вашият служител няма да се обърне към конкуренти в сектора. Естествено има и други фактори, които могат да повишат или понижат лоялността, но безспорно възнагражденията са от най-голяма значимост

По-висока мотивация

Базовото трудово възнаграждение рядко служи за мотиватор на служителите, но не така стоят нещата с ваучерите и бонусите. Тъй като те не са част от гарантирания месечен доход, когато служителите получават ваучери, те се чувстват подкрепени от работодателя, в сила влиза т.нар. правило за реципрочност – когато получаваш нещо неочаквано, се чувстваш ангажираност и ти да върнеш жестта. Това при служителите обикновено означава да дадат повече от себе си за работодателя.

По-добре свършена работа

Съвкупността от предходните две предимства обикновено води до по-добре и по-качествено свършена работа. Дългогодишните служители, които имат повече знания, умения и опит в работата, които в същото време са и допълнително мотивирани и стимулирани, означава именно това – по-добре свършена работа, по-добри резултати, а доста често и срещу по-малко разходи. При опитните служители пестим време, разходи за обучение и въвеждане в работата, както и избягване на стандартни грешки.

Ако нашите съвети ви допадат, можете да прочетете съвети как да планирате социалните си придобивки за следващата година.