Sodexo_blog_template_0008_Naredba.jpg

Всичко, което трябва да знаете за ваучерите за храна по Наредба 11

14.02.2022

Едва ли има работодател в България, който не е чувал за ваучерите за храна. Същевременно малко от тях знаят, че съществуват две наредби, по които работодателите могат да ги предоставят на служителите си. По-масово застъпените и използвани ваучери са по Наредба 7, а втората и по-малко позната наредба е 11.

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Ваучерите за храна по Наредба 11 не се регулират от държавни квоти и работодателите нямат максимална месечна сума за служител, с която трябва да се съобразяват.

Заяви оферта

Какви са ползите от ваучерите за храна?

Независимо според коя наредба, ваучерите за храна имат много съществени ползи за работодателите. Чрез тях вие поощрявате вашите служители, предоставяте им допълнителен доход, който по закон е освободен от данъци и такси.
Предоставяйки ваучери за храна на вашите работници, вие повишавате тяхната мотивация, лоялност и ефективност в работния процес. За голяма част от компаниите на българския пазар, независимо от сферата на дейност, ваучерите за храна са задължителна част от пакета с придобивки, който служителите очакват.

Какви са особеностите на ваучерите за храна по Наредба 11?

Кои работодатели могат да ги използват?

Най-важното за ваучерите за храна по Наредба 11 е, че те могат да бъдат предоставяни само в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Те се явяват заместител на храните и напитките, които работодателят е задължен да осигури.
Най-често срещаните примери за специфичен труд са:

  • 12-часов работен ден;
  • Полагане на нощен труд (между 22 часа и 6 часа сутринта);
  • Среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината работно време;
  • Отдалечени обекти без заведения за хранене;
  • Работа под земята;
  • При контакт с биологични агенти в клинични лаборатории;
  • Работещи в контакт с вредни вещества над определените норми, както и при високи нива на шум, прах или вибрации;
  • Работещи при производството и преноса на електрическа или топлинна енергия.

С пълния списък можете да се запознаете тук.
Според наредбата стойността на безплатната храна е минимум 2 лева на ден за служител, а тази на ободряващите напитки - не повече от 1 лев на смяна.

Валидност

Стандартният срок на валидност на ваучерите за храна е една година.
Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера.

Законодателство

В допълнение на Наредба 11 има и указание за нейното прилагане, в което можете да се запознаете с всички законови подробности. Друг важен елемент от законовата база е Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, с което можете да намерите тук. Това е законодателната база, с която можете да се запознаете, за да сте изцяло наясно как е регламентиран процеса.

Осчетоводяване

С цел да сме максимално конкретни, ще цитираме текста в Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г.:
Съгласно разпоредбите на КТ, както и с оглед счетоводното отчитане и данъчно третиране на направените от работодателя разходи при осигуряване на храна на работниците и служителите, трябва точно и ясно да бъде посочено основанието за нейното предоставяне. Когато работодателят осигурява храна по реда на чл. 285 от КТ, стойността на тази храна е разход за дейността на предприятието. В тези случаи работодателят може да дава специално определени за тази цел ваучери за храна, които да бъдат предмет на отделно отчитане и използвани за хранене в стола на предприятието или в други заведения за хранене.

При спазване на условията на чл. 285 от КТ може да бъде предоставяна храна и под формата на ваучери за храна, когато със съдържанието на ваучера се гарантира, че срещу него ще бъде получена точно определен вид храна, съответстваща на тази, определена с издадената от работодателя писмена заповед по реда на чл. 7 от наредбата.

Какви са основните разлики между ваучерите по Наредба 7 и по Наредба 11?

Ваучерите за храна Pluxee (Плъкси) по Наредба 7 са универсални и приложими за всички предприятия и работещите в тях, независимо от спецификата на работния процес и условията на труд в тях. Те трябва да бъдат предоставени на всички служители в равен размер, като месечният максимум на човек за месец е 200 лв.

Ваучерите за храна Pluxee по Наредба 11 са подходящи за регламентираните от Наредбата работници в определени предприятия и видове труд. Те служат като заместител за конкретна храна, която по закон работодателят трябва да осигури само на работещите при специфични условия. Месечната сума няма ограничение. Могат да бъдат предоставяни само на служителите, които отговарят на критериите по Наредба 11.

И двата вида ваучери за храна са напълно освободени от данъци и такси.

Можете да предоставяте ваучери за храна Pluxee по Наредба 7 на всички работещи във вашата фирма. На служителите, които работят при условията по Наредба 11, можете да предоставяте и от двата типа ваучери.

Как да поръчате?

Ако изберете Pluxee, за да осигурите ваучери за безплатна храна на вашите служители, можете бързо и лесно да поискате оферта тук. Ако имате нужда от допълнителни разяснения, може да се свържете с нас на 0700 40 700 и да се консултирате с нашите специалисти.