Бъдеще без хартия: ваучерите за храна стават дигитални от 2024 г.

На 01.08.2023г. официално бяха обнародвани в Държавен вестник изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с ваучерите за храна.

Какви са те:

  • Годишната квота за ваучерите за храна да бъде увеличена с нови 400 милиона лева, т.е ще стане 1 милиард и 400 милиона до края на 2023-та година.

  • Ваучерите за храна ще бъдат дигитализирани, т.е. ще бъдат на електронен носител – пластика или виртуална карта, след 1 януари 2024-та година. Това означава, че ще може да правите плащания с карта или смартфон на ПОС терминал в търговските обекти, част от мрежата на Содексо България.

  • Хартиените ваучери за храна ще спрат да бъдат издавани на 30 юни 2024 година
    • ВАЖНО! Всички вече издадени ваучери на хартия ще важат до датата на валидност, изписана на всеки един от тях и ще се приемат в партньорската мрежа от търговски обекти на Содексо.

Въведените промени ще отговорят на нуждите на пазара от модернизация и ще улеснят използването на ваучерите както от работодателите, така и от техните служители и от търговските ни партньори.

Какво трябва да знаем за електронните ваучери за храна?

  • ще бъдат освободени от данъци и осигуровки до 200 лв. на месец на служител, както досега бяха хартиените ваучери;

  • Работодателите трябва да предоставят еднаква сума на всички свои служители, да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, през последните три месеца да не са намаляли заплатите на служителите;

  • Подобно на хартиените ваучери, така и електронните ще имат 1 година валидност – срок, в който трябва да бъдат изхарчени. Срокът на валидност на самата карта носител ще бъде различен, според начина на работа на всеки оператор;

  • Средствата по тях няма да могат да бъдат теглени на банкомат;

  • Ще могат да се използват само в търговски обекти, сключили договор със съответния оператор на ваучери и премащи плащания на POS терминал.

Кога влизат в сила промените?

Промените влизат в сила от 1 януари 2024 година, с изключение на увеличената квота за 2023г. Дотогава ние продължаваме да работим, както и досега, без никакви промени и прекъсвания. Също така до тази дата ваучерите ще продължат да бъдат на хартия и Вие ще можете да използвате нашите услуги по познатия начин.

Содексо България вече адаптира своите системи и процеси за работа с дигитален формат на ваучери за храна. Това ще ни позволи да преминем към новия начин на работа в указаните от закона срокове без това да нарушава работния ни процес, като предложим едно устойчиво и лесно за ползване решение на всички наши клиенти, потребители и търговски партньори.   

Ще Ви уведомим своевременно за начина, по който услугите ни ще бъдат дигитализирани, за да имате време да се запознаете с новия начин на работа и да отговорим на всички Ваши въпроси.

Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на 0700 40 700 или да ни пишете във формата за контакт на нашия уебсайт.