Финансови резултати за Q3/2021 на групата на Содексо

Позитивни новини съпътстват третото тримесечие на 2021 г. Възстановяване, ръст и подобрение са думите, които използва  Главния изпълнителен директор на групата ни - Denis Machuel

Ето и кратко резюме от неговото изявление:

„Силен и по-добър от очакванията растеж на Содексо за Q3 на 2021 г..

Ръстът на приходите през третото тримесечие на 2021 г. е по-добър от очакваното във всички дейности на Содексо, благодарение на бързото възстановяване, в сравнение с първия „локдаун“ през март 2020 г. Оттогава насам се наблюдава значително подобрение, въпреки че третото тримесечие бе под влияние на затварянето във Франция през месец aприл и появата на новите вариации на Covid-19. Очакванията за Q4 е възстановяването да продължи…

Очакваният прогрес през четвъртото тримесечие на годината трябва да доведе до по-добър от прогнозирания естествен растеж за второто полугодие на 2021г “

Приходите на Групата Содексо за третото тримесечие на 2021 г. са 4 484 милиона евро, което е увеличение с +14,7%.

Програмите за Социални придобивки и Възнаграждения на Содексо бележат ръст на органичните приходи от +23,8% и приходи от 96% от нивата на фискална 2019 година.

Тенденциите за подобрение през Q3 , съпоставено с предходния период, са стабилни и надминават нашите първоначални очаквания.

Вярваме, че резултатите за Q4 също ще бъдат отново положителни. Нашите съществуващи клиенти и партньори продължават да се възползват от нашите услуги като дори забелязваме завишено търсене.  Това е така, тъй като всеки един собственик на бизнес търси ефективност, сигурност и дългогодишен опит.

Повече информация можете да намерите на: https://www.sodexo.com/media/q3-fiscal-2021-revenue.html