Содексо с награда за Най-добър работодател за 2018

Содексо Пасс България бе отличен с наградата на АОN за най-добър работодател в България за 2018 г. в категорията „Малки компании“ (до 250 служители), сектор „Услуги“.  С почти 20-годишен опит в най-добрите проучвания на работодатели в целия свят наред с над 40-години опит в изследванията на служители, програмата Aon Best Employers сравнява организациите с цел да идентифицира онези, които се стремят да създадат конкурентно предимство в страната си чрез своя персонал и да станат предпочитан работодател сред работещите в сферата. “Методологията на Aon отличава постиженията на компаниите, които демонстрират превъзходство на работното място и постоянно отчитат високи и устойчиви бизнес резултати", каза Ken Oehler, ръководител на департамента на Aon за култура и ангажираност за света. "Изключителни организации като Sodexo стоят над останалите, защото дават възможност за постигане на резултати чрез високата ангажираност на служителите си, утвърдена репутация на компанията, ефективно лидерство и корпоративна култура с висока производителност. Поздравяваме Содексо за постигането на това признание.” А ние от своя страна сме благодарни, че за поредна година компанията ни получава това отличие, защото стремежът ни да създаваме ангажирана среда, изградена върху взаимно доверие и споделени ценности е постоянен процес, в който участват и ръководители, и служители.