• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Стигнете до повече клиенти, дори да не приемате ваучери от Содексо

  • Ако решите, че искате да приемате плащания с ваучери за храна Трапеза PASS, трябва да сключите договор с нас и всички Ваши обекти да бъдат регистрирани по ДДС, както са изискванията на наредба 7. За да приемате ваучери Подарък PASS и Flexi PASS също е необходимо да сключите договор с нас.