#BetterCorporateImmunity с Ираван Хира: Силата на бизнеса е в неговите активни служители

Разговаряме с Ираван Хира – генерален директор на Хюлет Пакард Ентърпрайз, управлявана от Селектиум, за креативния подход, смелите решения в момент на криза и човешкия фактор в иновациите.      Здравейте, г-н Хира! Удоволствие е да се срещнем! Здравейте! Благодаря за поканата. Радвам се да бъда част от този разговор – от години работим успешно със [...]