• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Важна информация за годишната квота за ваучери за храна за 2022 г.

Актуална информация относно квотата за ваучери за храна и промените, обсъждани във връзка с проектобюджета за 2022г, можете да намерите тук. Скъпи партньори, Тук можете да видите актуално становище от Министерство на Финансите от 17.01.2022 г. във връзка с предоставянето на индивидуални квоти за ваучери за храна за 2022 г. от https://www.minfin.bg/bg/documents. В качеството си на представител […]

Нови 40 млн. лева към квотата за ваучери за храна 2021

Sodexo_quota_vouchers

Бихме искали да Ви съобщим, че годишната квота за ваучери за храна по Наредба 7 за 2021 г. е увеличена с допълнителни 40 милиона лева. Това значи, че общата квота за тази година от 350 милиона лева става 390 милиона лева. Предложението за увеличение беше отправено от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в […]