Да спрем насилието над жени на работното място

Насилието въз основа на пола, било то физическо, психическо, сексуално или емоционално, е тема, която се нуждае от извънредно внимание. Днес, 25 ноември, е международен ден за борба с насилието над жените и това е повод да поговорим по темата. Като част от международна компания, ние от Содексо винаги сме целяли едно – да помагаме […]